4. Облік результатів неопераиійної діяльності

 

Прибуток або збиток від фінансових операцій підприємства визначається на результатному субрахунку 792 "Результат фінансових операцій".

По кредиту субрахунку 792 "Результат фінансових операцій" відображається списання суми доходів від участі в капіталі та інших

фінансових доходів, по дебету - списання фінансових витрат з рахунків 95 "Фінансові витрати" та 96 "Втрати від участі в капіталі".

Аналітичний облік витрат та результатів фінансових операцій ведеться за видами витрат, результатів та іншими напрямками, визначеними підприємством.

Первинними документами з обліку фінансових результатів від фінансової діяльності та списання на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" є розрахунки бухгалтерії.

Первинними документами з обліку результатів від іншої звичайної діяльності є розрахунки бухгалтерії.

Зіставлення доходів і витрат від конкретних подій дають можливість визначити фінансовий результат від визначеної події.

Облік фінансових результатів від надзвичайних подій

Прибуток (збиток) від надзвичайних подій визначається на результатному субрахунку 794 "Результат надзвичайних подій".

По кредиту субрахунку відображається списання доходів, одержаних від надзвичайних подій, по дебету - списання витрат від надзвичайних подій, що обліковуються на рахунку 99 "Надзвичайні витрати".

Записи на рахунках з обліку фінансових результатів від надзвичайних подій здійснюється на підставі розрахунків та довідок бухгалтерії.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑