2. Облік операцій по розрахунках з оплати праці  

 

 Рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці" призначений для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), а також розрахунки за неодержану персоналом у встановлений термін суму з оплати праці (розрахунки з депонентами).

Нарахована працівникам підприємства основна та додаткова заробітна плата, премії, допомога з тимчасової непрацездатності, інші нарахування відображаються по кредиту, виплата заробітної плати, премій, допомоги тощо, а також суми утриманих податків, платежів за виконавчими документами, вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів в рахунок заробітної плати та інші утримання із сум оплати праці персоналу - по дебету цього рахунку.

Аналітичний облік розрахунків по заробітній платі ведеться на підприємстві в розрізі кожного працівника. Узагальнюється інформація з обліку розрахунків з оплати праці в журналі-ордері № 5.

При спрощеній формі обліку для обліку розрахунків з робітниками та службовцями з оплати праці, що обліковуються на рахунку 66 “Розрахунки з оплати праці,” 65 “Розрахунки за страхуванням” і 641 “Розрахунки за податками і платежами ”(у частині прибуткового податку) і призначена для нарахування заробітної плати і розрахунків утримань з неї.

У розділі відомості “Кредит (нараховано)” відображаються нараховані працівникам підприємства суми заробітної плати за виконану роботу, обчислені виходячи з прийнятих на підприємстві систем і форм оплати праці, надбавки, доплати та інші виплати, передбачені чинним законодавством. Заробітна плата групується у відомості за категоріями працівників, об’єктами обліку, видами виробництв.

У розділі “Дебет (утримано)” відображаються всі утримання із заробітної плати працівників відповідно до чинного законодавства і визначається сума, що підлягає видачі працівникам.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑