1. Предмет і функції торговельної справи.

 

Торгівля - особлива діяльність людей, пов'язана із здійсненням актів купівлі-продажу, яка представляє собою сукупність специфічних технологічних та господарських операцій, що спрямовані на обслуговування процесу обміну. Це форма товарного обігу, що здійснюється при посередництві грошей.

Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної України, найрозвинішою формою підприємництва. Сьогодні важко знайти підприємство, одним із видів статутної діяльності якого не була б торгівля товарами.

Торговельна діяльність - це ініціативна самостійна діяльність юридичних осіб і громадян по здійсненню купівлі і продажу товарів з метою одержання прибутку.

Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Товаром можуть бути продукти як фізичної, так і розумової праці, результати послуг, сама здатність до праці, земля та її надра - все, що має споживчу вартість і може обмінюватися на інший товар (гроші) власником. У вузькому значенні під товаром розуміють продукт праці, виготовлений і призначений для продажу.

Торговельна діяльність здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності, якщо це зазначено в статуті та за наявності відповідних дозволів.

Важливим аспектом в організації торговельної справи є визначення її предмету та з'ясування функцій, що виконує торговельне підприємство. Предметом торговельної справи с:

- сукупність відносин, що виникають в процесі

просування товарів від виробників до споживачів, між суб'єктами ринку;

-механізм та форми прояву економічних законів розвитку суспільства у сфері обігу в умовах обмеженості ресурсів та конкуренції за їх використанням;

-сутність, закономірності та принципи функціонування господарського механізму суб'єктів товаровиробничої мережі, що проводять діяльність виходячи з потреб та рівня розвитку суспільства.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  Наверх ↑