Етапи педагогічного дослідження.

У педагогічних дослідженнях виділяють чотири основні етапи: від початкової стадії формулювання питань до остаточних висновків.

1. Постановка проблеми. Дослідник повинен визначити, що конкретно він збирається вивчати.

2. Формулювання гіпотез стосовно передбачуваних причин досліджуваного явища. Дослідник заздалегідь прогнозує, що може бути виявлене в процесі дослідження.

3. Перевірка гіпотези. Дослідник повинен зібрати дані і проаналізувати їх, використовуючи відповідні статистичні критерії. Щоб перевірити істинність гіпотези, вибирають придатні для цього методики, визначають умови проведення перевірки, вимірювальні інструменти і кількість вимірів, а також намічають ті особливості педагогічного процесу, що будуть контролюватися в ході дослідження.

4. Формулювання висновків. З огляду на результати попереднього етапу, дослідник формулює висновки про наявність чи відсутність причинно-наслідкових зв’язків, що передбачалися у вихідних гіпотезах.

Література для самоосвіти:

- основна: /1,2,6,7,8,9,10/

- допоміжна: /2,3,9,13,15,17,18,21,22,23,30,31/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑