3.6.Систематичність і наступність виховання.

Ефективність виховного впливу великою мірою залежить від того, наскільки наступними і безперервними є педагогічні впливи на учнів. Цей принцип пов’язаний з тією закономірністю, що виховання об’єктивно можливе і завжди здійснюється через ті цінності та потреби, які вже сформовані в структурі особистості вихованця. Адже переконати дитину в необхідності певної поведінки або важливості соціальної норми, можна лише звернувшись до вже сформованих у неї цінностей і потреб.

Вимога наступності передбачає таку організацію виховання, за якої той або інший виховний захід є логічним продовженням попередньої виховної роботи, закріплює і розвиває досягнуте, підносить вихованця на більш високий рівень розвитку. Виховний процес завжди звернутий до цілісної особистості, але в кожний окремий момент учитель вирішує конкретне педагогічне завдання. Зв’язок і наступність цих завдань забезпечують перехід учнів від простих до більш складних форм поведінки і діяльності, послідовний розвиток їхніх переконань і ціннісних орієнтацій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑