4. Етапи і методи науково-педагогічного дослідження.

В перекладі з грец. слово метод буквально: “шлях до чого-небуть”, в самому загальному значенні – спосіб досягнення мети, він є умовою і засобом отримання нових знань.

Найчастіше в педагогічних дослідженнях використовують розкриті нижче методи:

Метод педагогічного спостереження – спеціально організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах.

Для того, щоб достатньо кваліфіковано вести спостереження, необхідно:

- вміти чітко і однозначно сформулювати запитання, на яке дослідник хоче отримати відповідь;

- плановість у спостереженні;

- здатність розкласти процес сприйняття на етапи;

- вміння зіставляти факти і робити висновки не привносячи додаткової інформації і не підмінюючи фактів їх оціночною характеристикою.

Спостереження ( наукове) характеризується такими ознаками:

- ціленаправленість;

- аналітичний характер;

- комплексність;

- систематичність;

Спостереження може бути:

- пряме;

- опосередковане;

- відкрите;

- закрите;

- самоспостереження.

Недоліки методу спостереження:

1) необхідна ситуація може довго не виникати або виникати за відсутності дослідника, тому необхідне терпіння і наявність часу;

2) окремі ситуації і психологічні фактори (мотиви, поведінка, глибинні характеристики стосунків) практично недоступні для безпосереднього спостереження;

3) однак основні труднощі в застосуванні спостереження пов’язані з впливом дослідника на діяльність об’єктів дослідження, а також необхідністю збереження об’єктивності під час спостереження;

4) не менш важливе значення має і суб’єктивний фактор: досвід, інтереси, нахили, почуття, звички самого дослідника. Все це визначає глибину та вибірковість спостереження.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑