1. Поняття колективу. Учнівський колектив.

Латинське слово "колектівус" перекладають по-різному – натовп, спільне зібрання, об’єднання, група. Виникає питання: чи кожна група являється колективом? В сучасній літературі вживається два значення поняття "колектив":

1. під колективом розуміють любу організовану групу людей (н-д, колектив підприємства);

2. під колективом розуміють тільки високоорганізовану групу.

В педагогічній літературі колективом називається об’єднання вихованців (учнів), яке різниться низкою важливих ознак. Розглянемо їх:

1) Спільна соціально значуща мета. Мета є у любої групи: її мають пасажири, які сіли в тролейбус, і злочинці, які створили свою шайку. Вся справа в тому, яка ця мета, на що вона спрямована. Мета колективу обов’язково співпадає з суспільною метою, підтримується суспільством і державою, не ставить протиріч конституції і законам держави.

2) Загальна спільна діяльність для досягнення поставленої мети, загальна організація цієї діяльності. Люди об’єднуються в колективи для того, щоб спільними зусиллями швидше досягти визначеної мети. Для цього кожен член колективу повинен активно брати участь в спільній діяльності, повинна бути загальна організація діяльності. Членів колективу відрізняє висока особиста відповідальність за результати спільної діяльності.

3) Відносини відповідальної залежності. Між членами колективу встановлюються специфічні відносини (відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків перед іншими членами колективу).

4) Загальний виборчий керівний орган. В колективі встановлюються демократичні відносини. Органи управління колективом формуються при прямому і відкритому обранні найбільш авторитетних членів колективу.

Крім перелічених вище ознак, колективу характерні і інші дуже важливі особливості. Це характеристики, які відображають атмосферу в середині колективу, психологічний клімат, відносини між членами колективу. Одна з таких характеристик – згуртованість, яка характеризує взаєморозуміння, захищеність, "чувство локтя". В добре організованих колективах проявляються взаємодопомога і взаємовідповідальність, здорова критика і самокритика, змагання. Група формально працюючих людей може обходитися без цих якостей, колектив же без них губить свої переваги.

В колективі, якому притаманні вище перелічені ознаки, формується інша система відносин до праці, до людей, до своїх особистих і суспільних обов’язків. В товариському, згуртованому колективі система відносин визначається розумним поєднанням особистих і суспільних інтересів, вмінням підкорювати особисте суспільному.

Найбільш стабільним в офіційній структурі шкільного колективу являється колектив класу, в рамках якого протікає основна діяльність школярів – учіння. Саме в класному колективі між школярами утворюється густа мережа міжособистісних зв’язків і відносин. Класний колектив являється фундаментом, на базі якого формуються різноманітні шкільні колективи.

Таким чином, робимо висновок, що учнівський колектив – це група учнів, об’єднана загальною соціально значущою метою, діяльністю, організацією цієї діяльності, яка має загальний виборчий орган і яка відрізняється згуртованістю, загальною відповідальністю, взаємною залежністю і рівністю всіх членів в правах і обов’язках.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑