Форми організації виховання.

Процес виховання – це виховна діяльність, обмежена часом і об”єктами виховання (школа, клас, учень), яка поділяється на:

- форми організації виховання;

- методи і прийоми;

- засоби виховання.

Найбільш поширеною є класифікація форм виховання залежно від кількості дітей, які беруть у них участь: масові (участь усієї школи, класу); групові; індивідуальні.

Форма організації виховання – це зовнішня, організаційна характеристика виховного процесу, композиційна побудова виховного заходу. Виховний захід – організована взаємодія вихователя з учнями, спрямована на розв’язання виховних завдань. Форми виховної діяльності виділяються також у відповідності з напрямками виховної роботи класного керівника (вихователя).

Перелік деяких із цих заходів: класний час керівника; бесіда на етичні норми; зустріч з цікавими людьми; перегляд і обговорення кінофільму, передачі; доповідь для старшокласників; рольова гра в класі з вивченням правил поведінки і т.д.

Методи і прийоми педагогів у виховному впливі.

Існує два основних шляхи впливу вихователя на вихованців:

прямий – у процесі безпосередньої взаємодії з учнем (бесіди, дискусії, вимоги, поради, переконання, заохочення і т.д.);

опосередкований – засобами доцільної організації соціального та предметного оточення вихованців (естетичне оформлення кімнати, добір іграшок, організація колективних видів діяльності, регулювання міжособистісних стосунків у колективі і т.д.).

Методи виховання – це способи прямого і опосередкованого впливу вихователя на свідомість, почуття і поведінку вихованців з метою розвитку в них бажаних якостей, мотивів, ціннісних орієнтацій, звичок і переконань.

Прийом виховання – це своєрідна частина, деталь методу виховання, необхідна для більш ефективного застосування методу в умовах конкретної ситуації (прийом у бесіді, лекції, диспуті).

Всі методи виховання умовно поділяють на чотири групи:

Методи впливу на підсвідомість вихованця: педагогічно доцільна самопрезентація; навіювання.

Методи формування свідомості особистості (це словесна підгрупа): бесіда; лекція; повідомлення; розповідь; диспут; переконування; приклад.

Методи організації діяльності і формування досвіду громадської поведінки: педагогічна вимога; громадська думка; вправа; привчання; доручення; створення виховних ситуацій; рольова гра.

Методи стимулювання поведінки і діяльності: змагання; заохочення; покарання.

Засоби виховання в шкільних умовах

Засоби виховання є допоміжними, вони залежать від конкретної, локальної мети. До засобів виховання належать книги, засоби масової інформації (преса, телебачення, радіо). Велике виховне значення мають засоби мистецтва (кінофільми, вистави). Проте найважливішу роль відіграє вчасно і мудро сказане слово вчителя, якого потребує учень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑