У ході вивчення курсу " Історія педагогіки і загальна педагогіка" студент повинен знати:

* основні категорії педагогіки;

* методи педагогічних досліджень;

* зміст і напрямки процесу виховання;

* закономірності і принципи навчання;

* методи навчання;

* види і форми навчання;

* основні напрямки та тенденції розвитку зарубіжної та вітчизняної педагогіки.

Уміти:

* практично застосовувати отримані знання;

* організовувати та керувати педагогічною взаємодією;

* застосовувати методи та принципи ефективного впливу;

* охарактеризувати педагогічну діяльність та педагогічні погляди видатних діячів минулого.

Вивчаючи дисципліну, Вам необхідно засвоїти теоретичний матеріал, вміщений в електронному посібнику, який подається нижче. Крім того навчальна програма передбачає виконання індивідуальної контрольної роботи. Її тема та методичні поради по написанню контрольної роботи теж вміщено нижче.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Історія педагогіки і загальна педагогіка»!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑