Окремо оцінюється виконувана студентом контрольна робота.

Курс "Історія педагогіки і загальна педагогіка" є складовою циклу психолого-педагогічних дисциплін, які вивчаються студентами гуманітарно-педагогічного факультету спеціальності “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”, “Професійне навчання”. Упродовж вивчення цього курсу студенти мають не лише опанувати системою педагогічних знань, засвоїти знання з історії педагогіки, теорії виховання та навчання (дидактики), ознайомитися із теорією змісту, організації та управління навчально-виховним процесом, але й навчитися застосовувати набуті знання, навички та уміння на практиці з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців).

Даний курс подає матеріал не лише з традиційних позицій: і історичний матеріал і викладання теоретичних засад педагогіки подані з погляду сучасного стану справ у соціумі.

Провідними темами курсу є: загальні основи педагогіки, теорія виховання, дидактичні основи процесу навчання, закономірності, принципи, методи і засоби навчання, історія зарубіжної та вітчизняної педагогіки.

Дисципліна "Історія педагогіки і загальна педагогіка" є фундаментальною і тісно пов’язана з дисциплінами психолого-педагогічного циклу, а саме: "Загальна психологія", "Вікова та педагогічна психологія", "Основи педагогічної майстерності", “Методика виховної роботи”, а також з психолого-педагогічною практикою студентів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115  Наверх ↑