6. Право лісокористування і його види.

Як і інші природні ресурси ліси і лісові продукти використовуються у порядку загального і спеціального користування.

Порядок загального користування передбачає право вільного перебування у лісах з метою відпочинку і оздоровлення, безкоштовного збирання для власного споживання дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, інших плодів, грибів за умови дотримання вимог пожежної безпеки та строків і способів користування, встановлених державними лісогосподарськими органами.

Право спеціального використання лісових ресурсів реалізується на підставі спеціальних дозвільних документів у межах наданих для цієї мети земельних ділянок лісового фонду.

За умови додержання вимог законодавства України лісокористувачі мають право здійснювати такі види спеціального використання лісових ресурсів:

— заготівля деревини під час рубок головного користування;

— заготівля живиці;

— заготівля другорядних лісових матеріалів (пень, луб, кора, деревна зелень тощо);

— побічні лісові користування (заготівля сіна, випасання худоби і т. ін.) чи інші передбачені законодавством види спеціального використання лісових ресурсів.

Спеціальне використання лісових ресурсів на наданій земельній ділянці лісового фонду проводиться лише тими лісокористувачами, яким це право надано у встановленому законом порядку. Підтвердженням такого права є спеціальний дозвіл — лісорубний квиток (ордер) або лісовий квиток. Порядок видачі дозволу на спеціальне використання лісових ресурсів регламентовано інструкцією, яка розроблена відповідно до Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459 і затверджена наказом Мінприроди України від 31 березня 1993 р. № 26).

На відведених земельних ділянках лісового фонду можуть використовуватись лише ті лісові ресурси, на які видано спеціальний дозвіл.

Відповідно до вимог лісового законодавства спеціальне використання лісових ресурсів повинно здійснюватись, виходячи з потреб охорони, поліпшення природного складу і якості лісів, запобігання виснаженню наявних ресурсів і заподіяння шкоди лісовому господарству.

Так, заготівля деревини проводиться в межах щорічної норми; розміщення пасік на земельних ділянках лісового фонду здійснюється без права рубок дерев і чагарників, розчищення та розорювання земельних ділянок і спорудження на них будівель капітального типу; заготівля деревних соків проводиться на спеціально створених для цієї мети насадженнях; заготівля очерету і використання інших лісових ресурсів проводиться на земельних ділянках лісового фонду з урахуванням збереження сприятливих умов для життя диких тварин; користування земельними ділянками лісового фонду в культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілях здійснюється з урахуванням вимог щодо збереження лісового середовища і природних ландшафтів.

Для проведення науково-дослідних робіт відповідним лісокористувачам можуть виділятися земельні ділянки лісового фонду, на яких може бути обмежено або повністю забороне­но спеціальне використання лісових ресурсів, якщо це суперечить цілям науково-дослідних робіт.

Загальне використання лісових ресурсів в Україні є безплатним. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів справляється за встановленими таксами або у вигляді орендної плати чи доходу, одержаного від реалізації лісових ресурсів на конкурсних умовах.

Розмір плати за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду встановлюється, виходячи із лімітів їх використання і такс на лісову продукцію та послуги з урахуванням її якості і доступності. Такси і порядок справляння таких платежів визначається Кабінетом Міністрів України.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑