Тема 13.4. Необхідність. суть та органи валютного регулювання. Механізм регулювання валютного курсу (девальвація, ревальвація, валютна інтервенція).

Валютне регулювання – це сукупність заходів, що реалізуються міжнародними організаціями, державою у сфері валютних відносин. Здійснюються на двох рівнях: міждержавному та національному.

Між народні органи валютного регулювання:

- Міжнародний валютний фонд;

- Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

- Міжнародні фінансово-кредитні організації.

Функції регулювання міжнародних валютних відносин покладено на МВФ, який керується статутом, ухвалами та домовленостями.

На державному рівні регулювання визначається законодавчими актами кожної країни.

Валютний контроль – це важлива складова валютного регулювання, мета якого – дотримання валютного законодавства при здійснення валютних операцій за участю резидентів і нерезидентів (рис. 13.4.1.).

 

Рис. 13.4.1. Національні органи здійснення валютного регулювання

Органи валютного контролю:

- державна податкова інспекція (адміністрація) (ДПА) – контроль за повнотою сплати податків;

- державний митний комітет (ДМК) – вивіз ат ввіз золота, валюти;

- міністерство зв’язку (МЗ) – перекази валюти за кордон.

Механізм валютного регулювання в Україні включає сукупність заходів, які проводяться Національним банком, Мінфіном, Державною податковою адміністрацією. Іншими органами валютного контролю у сфері валютних відносин.

Механізм валютного регулювання в основному зводиться до таких форм.

Девальвація – зниження обмінного курсу національної валюти відносно іноземних валют.

Об’єктивна основа: завищення офіційного валютного курсу в порівнянні з реальною купівельною спроможністю грошової одиниці.

Причини:

- нерівномірність інфляційного процесу в різних країнах;

- нестабільність платіжних балансів;

- нестабільність світової економіки.

Наслідки:

- стимулювання експорту;

- стимулювання споживчого попиту на внутрішньому ринку;

- підвищення конкурентноздатності країни на світовому ринку.

Ревальвація – підвищення курсу національної валюти відносно імпортних валют.

Наслідки:

- стимулювання імпорту;

- утримання на внутрішньому ринку споживчого попиту;

- приплив імпортних (іноземних) інвестицій.

Валютна інтервенція – операції щодо купівлі та продажу власної валюти або конкурентної – іншої держави.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑