Тема 13.3. Валютний ринок: суть та характеристика складових елементів. Основні види валютних операцій.

Валютні ринки – це офісні центри, де відбувається купівля – продаж іноземних валют на основі попиту та пропозиції. Призначення валютного ринку – забезпечення реальної свободи вибору і дій власника валют (рис. 13.3.1; рис. 13.3.2).

Рис. 13.3.1. Види валютних ринків

 

Рис. 13.3.2. Суб’єкти та об’єкти валютного ринку

Функції валютних ринків:

- забезпечення своєчасності здійснення міжнародних розрахунків, страхування валютних ризиків;

- диверсифікація валютних резервів банків, підприємств, держав, регулювання валютних ресурсів;

- отримання спекулятивного прибутку учасниками ринку у вигляді різниці курсів валют;

- регулювання економіки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑