Рекомендація

Гроші — одне з найдавніших явищ у житті суспільства, яке привертає до себе особливу увагу вчених. На використанні понять “гроші“ і “кредит“ ґрунтується більшість інструментів ринкового господарювання: ціноутворення, розрахунково - платіжні відносини, банківська діяльність, системи економічного стимулювання, комерційний розрахунок, інвестиційна діяльність, фондовий і валютний ринки, страхування тощо.

У зв’язку з цим вивчення дисципліни “Гроші та кредит“ є необхідною умовою підготовки економістів вищої кваліфікації. Дисципліна вивчається відповідно до навчального плану протягом одного семестру. Форма контролю — іспит або залік.

Мета методичних вказівок забезпечити студентів матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу “Гроші та кредит“, що є базою для засвоєння банківської справи, фінансів, страхування.

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, щоб студент:

Знав: процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейсианських та монетариських грошових концепцій; теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит грошовий та валютний ринки; засади формування й діяльності банків, як фундаменту розвитку грошової та кредитної системи країни. Вмів: користуватися знаннями і орієнтуватися на грошовому і валютному ринках країни.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Наверх ↑