Рекомендація

Для сучасної людини стало звичним життя в умовах токсикологічної напруги, обумовленої екологічними та технолог енними катастрофами, професійними шкідливостями, розвитком по суіцідальних та кримінальних причина різних захворювань хімічної етіології. Близько 6 млн. Назв хімічних сполук-ксенобіотиків синтезованих до теперішнього часу, являють потенційну загрозу здоров’ю населення та біосфері планети. Кому ж як не екологам потрібно почати “лікування” біоти від токсичних речовин. Але щоб бути гарними “лікарями”, екологи повинні оволодіти основними питаннями та осмислити і знайти шляхи вирішення завдань, з якими знайомить курс “Екологічна токсикологія”.

Основні питання курсу:

- Джерела і шляхи постування шкідливих речовин в довкілля та їх розподіл, класифікація шкідливих хімічних речовин.

- Метаболізм. Виведення токсикантів з організму.

- Залежність токсичності від будови хімічних речовин, наявності каталізаторів в середовищі і особливостей біоти.

- Кумуляція і адаптація живих організмів до дії хімічних сполук.

- Токсикометрія, параметри токсичності, небезпечності шкідливих речовин.

- Етапи гігієнічної оцінки хімічної сполуки.

- Віддалені наслідки впливу фізичних і хімічних факторів та методика їх виявлення.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни „Екологічна токсикологія”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  Наверх ↑