ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ).

1. Об’єктивна необхідність державного регулювання економіки.

2. Концепція соціально-економічної політики України.

3. Сутність системи державного регулювання економіки, її складові.

4. Функції та форми державного регулювання економіки.

5. Наукові основи методики соціально-економічного прогнозування.

6. Функції та головні принципи соціально-економічного прогнозування.

7. Методи і моделі прогнозування, їх класифікація.

8. Сутність макроекономічного планування, його головні форми.

9. Наукові принципи макроекономічного планування та їх розвиток в умовах ринкової економіки

10. Методи макроекономічних розрахунків.

11. Організаційні форми та функції органів державного планування.

12. Структура макроекономічного плану.

13. Система показників плану економічного і соціального розвитку і їх характеристика.

14. Поняття і показники темпів економічних зрушень.

15. Прогнозування темпів економічного зростання суспільного виробництва.

16. Національний дохід, валовий внутрішній продукт як показники економічного зростання.

17. Планування галузевої структури і міжгалузевих пропорцій розвитку народного господарства.

18. Сутність державної науково-технічної політики.

19. Економічна та соціальна ефективність нової техніки.

20. Склад та зміст програми розвитку науки і техніки.

21. Завдання державного регулювання розвитку промисловості.

22. Система показників плану промислового виробництва та її подальше вдосконалення.

23. Визначення потреби суспільства в засобах виробництва та предметах споживання

24. Обгрунтування виробничої програми промисловості.

25. Сутність державного регулювання агробізнесу.

26. Агропромисловий комплекс і його структура.

27. Основні завдання та особливості планування АПК на сучасному етапі.

28. Основи розробки програми розвитку аграрного сектора..

29. Прогнозування розвитку матеріально-технічної бази АПК.

30. Сутність механізму державного регулювання розвитку транспорту.

31. Завдання планування транспортного комплексу та особливості розвитку окремих видів транспорту.

32. Планування вантажних перевезень.

33. Планування перевезень пасажирів.

34. Планування потреби та показників використання рухомого складу.

35. Прогнозування розвитку зв'язку.

36. Завдання державного регулювання ринку праці

37. Кон”юнктура ринку праці, головні чинники ринку праці.

38. Баланс трудових ресурсів, його розділи і показники.

39. Методика складання зведеного балансу трудових ресурсів та ринку праці .

40. Функції держави у регулюванні оплати праці.

41. Система тарифних угод та її значення в регулюванні оплати праці.

42. Завдання державного регулювання розвитку соціальної сфери.

43. Макроекономічне планування розвитку освіти.

44. Управління розвитком охорони здоров’я.

45. Управління розвитком установ культури та мистецтва.

46. Проблеми фінансування розвитку соціальної сфери.

47. Головні показники рівня життя населення.

48. Структура балансу грошових надходжень та витрат населення.

49. Формування та напрями використання суспільних фондів споживання.

50. Планування соціального захисту населення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑