Тема 10. Державне регулювання ринку праці та оплати праці.

1. Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.

2. Планування трудових ресурсів.

3. Державне регулювання оплати праці.

Основні терміни теми: ринок праці, трудові ресурси, зайнятість, Державна служба зайнятості, баланс трудових ресурсів, заробітна плата, державне та договірне регулювання оплати праці, фонд споживання, тарифні угоди, мінімальна заробітна плата, межа малозабезпеченості, межа бідності, бідність, відносна бідність або пороговий показник бідності, прожитковий мінімум, споживчий кошик, тарифна система, єдині тарифні умови оплати праці, Єдина тарифна сітка, середня заробітна плата.

Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці.

Регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці передбачає:

1.       Запровадження нормативів умов праці залежно від видів, місця виконання, особи працівника. Воно охоплює час праці і відпочинку, техніку безпеки, вимоги до кваліфікації, взаємовідносини між власниками засобів виробництва і найманою робочою силою, профспілками і підприємцями тощо;

2.      Створення державної системи дослідження і прогнозування стану загальнонаціональних і регіональних ринків праці;

3.      Створення мережі центрів служб зайнятості для реєстрації безробітних і фінансової допомоги їм, допомоги в працевлаштуванні, консультацій, сприяння вирішенню кадрових проблем на підприємствах;

4.      Створення фондів сприяння зайнятості;

5.      Розробку програм державної допомоги в підготовці кадрів;

6.       Розробку програм державної допомоги у створенні нових робочих місць;

7.      Створення системи матеріальної допомоги у зв'язку з тимчасовим безробіттям.

Головними нормативними актами, відповідно до яких регулюють ринок праці в Україні, є Закон України "Про зайнятість і населення" та Державна програма зайнятості.

Головні функції з регулювання ринку праці в Україні виконує Міністерство праці та соціальної політики. Для реалізації програми зайнятості і забезпечення громадянам відповідних гарантій на всій території України створено державну службу зайнятості, її обов'язком є: аналіз і прогнозування попиту на робочу силу та її пропозицію; облік вільних робочих місць і громадян, які звертаються з питань працевлаштування, надання допомоги громадянам у професійній орієнтації, підборі роботи і працевлаштуванні та власникам підприємств у підборі потрібних працівників; реєстрація безробітних і виплата їм допомоги; участь у підготовці територіальних програм зайнятості тощо.

Деякі функції з регулювання ринку праці виконує Міністерство економіки, а також управління, департаменти економіки місцевих державних адміністрацій .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑