Тема 11. Державне регулювання соціального розвитку та підвищення рівня життя населення.

1. Державне регулювання рівня доходів і споживання населення.

2. Система показників плану соціального розвитку та підвищення рівня життя населення.

3. Планування реальних доходів населення.

4. Планування суспільних фондів споживання.

5. Баланс грошових доходів та витрат населення.

Основні терміни теми: рівень життя, середній сукупний дохід сім’ї, показники рівнів споживання товарів і платних послуг; мінімальний споживчий бюджет; бюджет мінімального достатку (соціальний мінімум);номінальні доходи; реальні доходи; суспільні фонди споживання; баланс грошових доходів і видатків населення.

1.Державне регулювання рівня доходів і споживання населення

Особливістю соціальної політики України в перехідний період є надання пріоритету проблемам соціального захисту населення, підвищення ролі особистого трудового доходу і ліквідації системи утримань, формування нового механізму фінансування та регулювання розвитку соціальної сфери.

Метою державного регулювання доходів та споживання є соціальний захист населення від зростання цін для гарантованого забезпечення прожиткового мінімуму громадян. Для цього вживають таких заходів:

·         Визначають мінімальні споживчі бюджети, прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату;

·         Створюють пенсійні фонди і фонди соціальної допомоги;

·         Змінюють умови оплати праці, розробляють нову систему пенсій, допомог, стипендій, ставок і окладів у бюджетних організаціях з їхнім фінансовим забезпеченням;

·         Запроваджують систему індексації зарплати, доходів і збережень населення у зв'язку з інфляцією;

·         Розробляють загальнодержавні і регіональні програми допомоги окремим верствам населення;

·         Реалізують заходи щодо захисту внутрішнього споживчого ринку;

·         Створюють в окремі періоди систему нормованого розподілу продуктів за картками або бонами;

·         Формують державні страхові фонди продовольства і промислових товарів, якщо виникла потреба запровадити карткову систему.

Засобами й умовами реалізації державного соціального захисту (підтримки) населення є такі: прийняття відповідних законодавчих актів; формування соціальних прогнозів; визначення показників соціально-економічних нормативів і показників соціального захисту й рівня життя в державних індикативних планах; розробка та реалізація соціальних цільових комплексних програм; удосконалення системи оподаткування доходів населення; регулювання відсоткових ставок на вклади, запровадження системи фіксованих або граничних цін на деякі види товарів і послуг населенню.

На макрорівні функції державного регулювання рівня життя і соціального захисту населення виконують Міністерство економіки і Міністерство праці та соціальної політики України.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑