Рекомендація

Метою дисципліни є розкриття методології, методики та організаційних основ державного регулювання економіки. Навчальний матеріал ґрунтується на положеннях сучасної економічної теорії і менеджменту, а також Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів державних органів.

В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати:

·         Сутність мету й завдання державного регулювання економіки;

·         Теоретичні засади формування та реалізації стратегії соціально-економічної стратегії держави;

Методологічні засади та засоби впливу держави на економічний і соціальний розвиток та соціально-економічні процеси;

·         Сутність, функції, методології та методику соціально-економічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування;

·         Особливості державного регулювання різних сфер господарської та соціальної діяльності;

Світовий досвід державного регулювання економіки.

В наслідок вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

·         Економічно обгрунтувати необхідність макроекономічного планування ринкової економіки ;

·         Визначати раціональні методи соціально-економічного прогнозування;

·         Самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки показників програми економічного та соціального розвитку країни.

Вивчення навчального матеріалу дисципліни сприятиме підвищенню рівня загальноекономічної підготовки спеціалістів, формуванню в них навичок самостійного науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій суспільних і державних потреб та інтересів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑