2. Порядок формування державних планів.

Розробка ДПЕСР України на наступний рік здійснюється в такій послідовності:

· перший етап - аналіз стану економіки і прогноз очікуваного виконання плану і бюджету в поточному році;

· другий етап – розрахунки макроекономічних показників, моделювання макроекономічних пропорцій, планування доходів та видатків державного бюджету і державних позабюджетних фондів;

· третій етап – планування державних потреб у продукції ( товарах, роботах, послугах );

· четвертий етап – підготовка проектів державних контрактів з підприємствами (установами, організаціями ) на поставки продукції (виконання робіт, надання послуг ) для задоволення державних потреб;

· п’ятий етап – розробка проектів галузевих та регіональних соціально-економічних програм;

· шостий етап – формування організаційно-економічного механізму реалізації цілей і завдань ДПЕСР України;

· сьомий етап – розробка проекту ДПЕСР України.

Державна програма та державний бюджет розробляються одночасно. Координація робіт з питань розробки плану та бюджету здійснюється Міністерством економіки та Міністерством фінансів.

Проект програми соціально-економічного розвитку виноситься на розгляд Кабінетові Міністрів України і після його ухвалення подається до Верховної Ради України на затвердження.

Після затвердження Верховною Радою України проекту плану і Державного бюджету Міністерство економіки та Міністерство фінансів доводять його показники до міністерств, відомств, облвиконкомів.

На основі затвердженого плану міністерства, відомства, виконкоми місцевих рад, а також підприємства всіх форм власності уточнюють свої плани.

Контроль за виконанням плану здійснює Міністерство економіки разом з Міністерством Фінансів і Державним комітетом статистики шляхом щоквартального розгляду стану виконання плану на розширених засіданнях колегій Міністерства економіки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  Наверх ↑