Можливості

Характер галузі або діяльності суб'єкта господарювання надає можливості брати участь у неправдивій фінансовій звітності, що можуть виникати внаслідок:

- значних операцій зі зв'язаними сторонами, які виходять за межі звичайного ходу бізнесу або зі зв'язаними суб'єктами господарювання, аудиторська перевірка яких не проводилися або проводилася іншою фірмою;

- значної фінансової присутності або можливості домінувати в певному секторі промисловості, що дозволяє суб'єктові господарювання диктувати строки або умови постачальникам або замовникам, що призводить до невідповідних операцій або операцій між залежними сторонами;

- активів, зобов'язань, доходів або витрат, що ґрунтуються на суттєвих оцінках, зроблених на основі суб'єктивних суджень чи невизначеностей, що їх важко підтвердити;

- значних, незвичайних або занадто складних операцій, особливо операцій, завершених близько до кінця періоду, які порушують складні питання "превалювання сутності над формою;

- значних операцій, встановлених або проведених в кількох країнах, в юрисдикціях яких існують різні середовища та культури бізнесу;

- використання ділових посередників, щодо яких , певно, немає чіткого комерційного обґрунтування;

- значних банківських рахунків або операцій дочірніх підприємств чи філій в юрисдикціях — "податкових притулках" щодо яких, певно, немає чіткого комерційного обґрунтування.

Моніторинг управлінського персоналу неефективний внаслідок:

- домінування в управлінському персоналі однієї особи або невеликої групи осіб (у бізнесі, яким не управляє власник), коли немає компенсаційних заходів контролю;

- неефективного нагляду найвищого управлінського персоналу за процесом фінансової звітності та внутрішнім контролем.

Організаційна структура є складною або нестабільною, що підтверджується:

- складністю визначення організації або осіб, що утримують контрольний пакет акцій суб'єкта господарювання;

- занадто складною організаційною структурою, до складу якої входять незвичайні юридичні особи або повноваження щодо напрямків управління;

- високою плинністю старшого управлінського персоналу, юрисконсультів або найвищого управлінського персоналу.

Компоненти внутрішнього контролю недостатні внаслідок:

- невідповідного моніторингу заходів контролю, включаючи автоматизовані заходи контролю та заходи контролю проміжної фінансової звітності (коли потрібна зовнішня звітність);

- високого показника плинності або наймання малокваліфікованих працівників до відділу бухгалтерії, внутрішнього аудиту або інформаційних технологій;

- неефективних облікових та інформаційних, в тому числі ситуацій, пов'язаних із суттєвими слабкостями внутрішнього контролю.

Ставлення/Логічне обгрунтування

- Неефективне інформування, впровадження, підтримка або нагляд за впровадженням системи етичних цінностей або стандартів етики суб'єкта господарювання з боку управлінського персоналу або інформування про невідповідні етичні цінності або стандарти.

- Невиправдано значна участь нефінансового управлінського персоналу або необ'єктивність у виборі облікових політик або визначенні суттєвих оцінок.

- Відомі в минулому випадки порушень законодавства про цінні папери чи інших законів та нормативних актів або судові позови до суб'єкта господарювання, його старшого управлінського чи найвищого управлінського персоналу, пов'язані із звинуваченням у шахрайстві або порушенні законів та нормативних актів.

- Невиправдано велика зацікавленість управлінського персоналу в утриманні або підвищенні ціни на акції або тенденцій доходів суб'єкта господарювання.

- Практика залучення управлінським персонал ом аналітиків, кредиторів та інших третіх сторін до досягнення агресивних або нереалістичних прогнозів.

- Відсутність своєчасного виправлення управлінським персоналом відомих суттєвих слабкостей внутрішнього контролю вчасно.

- Зацікавленість управлінського персоналу у використанні невідповідних засобів для мінімізації відображених у звітності доходів з причин, пов'язаних із податками;

- Низький моральний стан старшого управлінського персоналу.

- Власник-менеджер не відрізняє особисті операції від операцій підприємства.

- Суперечки між акціонерами суб'єкта господарювання закритого типу.

- Постійні намагання управлінського персоналу виправдати малоефективний або невідповідний облік на основі суттєвості.

•  Напружені стосунки між управлінським персоналом та теперішнім або попереднім аудитором, про що свідчать:

* часті суперечки з теперішнім або попереднім аудитором з питань обліку, аудиту або звітності;

* необґрунтовані вимоги до аудитора, наприклад, нереалістичні обмеження часу на завершення аудиту або надання аудиторського висновку;

* обмеження аудитора, що невиправдано обмежують доступ до працівників або інформації чи можливості ефективно обмінюватися інформацією з найвищим управлінським персоналом;

* владна поведінка управлінського персоналу в обговореннях з аудитором, особливо намагання вплинути на обсяг роботи аудитора чи вибір працівників, що призначаються на завдання або до яких звертаються з питань завдання з аудиту, а також на тривалість роботи з ними.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑