Етичні вимоги

Партнер з завдання оцінює, чи дотримуються члени групи з завдання етичних вимог.

Етичні вимоги, що стосуються завдань з аудиту, викладено в Частинах А та Б Кодексу МФБ та в національних документах, що зазвичай є більш жорсткими. Кодекс МФБ встановлює фундаментальні принципи професійної етики:

а)         чесність;

б)        об'єктивність;

в)         професійна компетентність та належна ретельність;

г)         конфіденційність;

д)         професійна поведінка.

Партнер з завдання постійно відслідковує докази недотримання етичних вимог. Розгляд та спостереження за питаннями дотриманням етичних вимог партнером з завдання та іншими членами групи проводяться, якщо це необхідно, під час виконання завдання з аудиту. Якщо партнеру з завдання стає відомо через системи фірми або іншим шляхом, що члени групи з завдання не дотримуються етичних вимог, партнер шляхом консультацій з іншими керівниками фірми визначає необхідні дії.

Партнер з завдання та, якщо це необхідно, інші члени групи з завдання документують ідентифіковані питання та їх вирішення.

Незалежність

12. Партнер з завдання робить висновок щодо дотримання вимог незалежності, дотичних до даного завдання з аудиту. Для цього партнер з завдання повинен:

а)   отримати відповідну інформації від фірми та, якщо це необхідно, мережевих фірм для ідентифікації та оцінки обставин і взаємовідносин, що можуть створити загрози незалежності;

б)        оцінити інформацію з ідентифікованих порушень політики
та процедур незалежності фірми, якщо вони є, для
визначення, чи можуть вони створити загрозу незалежності
під час виконання завдання з аудиту;

в)         прийняти необхідні запобіжні заходи для усунення цих
загроз або зменшення їх до прийнятного рівня. Партнер з
завдання повинен негайно повідомити фірму про
неможливість вирішення цих питань для прийняття фірмою
необхідних дій;

г)         задокументувати висновки з обговорень питань
незалежності та інших важливих питань з фірмою, які б
підтримували ці висновки.

13.       Партнер з завдання може ідентифікувати загрозу незалежності щодо
завдання з аудиту, яку буде неможливо усунути або зменшити до
прийнятного рівня за допомогою запобіжних заходів. В такому
випадку партнер з завдання проводить консультації на фірмі для
визначення відповідних дій, що можуть включати усунення діяльності
або інтересу, що становлять загрозу, або відмову від виконання
завдання з аудиту. Подібні консультації та досягнуті на них висновки
повинні документуватись.

Прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань

Партнер з завдання повинен бути впевненим, що були виконані відповідні процедури, що стосуються прийняття завдання, продовження співпраці з клієнтом та виконання конкретних завдань, а висновки, яких було досягнуто при цьому, є вірними, та їх задокументовано.

Процес прийняття рішення щодо прийняття завдання з аудиту або продовження співпраці та виконання завдань з аудиту для існуючих клієнтів може ініціюватись партнером з завдання або іншими відповідними особами на фірмі. Незалежно від того, чи був партнер з завдання ініціатором цього процесу, партнер з завдання визначає, чи продовжує лишатись вірним останнє прийняте рішення.

Прийняття завдань, продовження співпраці та виконання конкретних завдань з аудиту включає розгляд таких питань, як:

Чесність головних власників, ключового та найвищого керівництва суб'єкту господарювання;

Чи достатня компетентність групи з завдання для виконання завдання з аудиту, та чи є в неї необхідні на це час та ресурси; та

Чи зможуть фірма та група з завдання дотриматись відповідності етичним вимогам.

Якщо при розгляді будь-яких з цих питань виникають сумніви, група з виконання завдання проводить необхідні консультації, як викладено в параграфах ЗО—33, та документує, як ці питання були вирішені.

Прийняття рішення щодо продовження співпраці базується на розгляді важливих питань, що виникли під час проведення попереднього аудиту чи аудиту, що триває, та їх вплив на продовження співпраці. Так, наприклад, клієнт може розпочати розширення свого бізнесу в сферу, в якій фірма немає необхідних знань або досвіду.

Якщо партнер з завдання отримує інформацію, яка б змусила фірму відмовитись від виконання завдання у випадку, коли така інформація була • б отримана раніше, партнер з завдання негайно ознайомлює фірму з цією інформацією, що надасть фірмі та. партнеру з завдання можливість прийняти необхідні заходи.

Призначення груп з завдання

Партнер з завдання повинен бути впевненим, що група з завдання має необхідні знання, компетенцію та час, які б дозволили виконати завдання у відповідності до професійних стандартів та вимог законодавчих і регуляторних органів, а також надали б фірмі або партнеру із завдання змогу надати звіт, що відповідає обставинам.

Знання та компетентність персоналу, що очікуються від групи з завдання в цілому, включають:

Розуміння та практичний досвід виконання завдань аналогічної природи та складності, набуті через відповідну підготовку та участь в практичній діяльності.

Розуміння вимог професійних стандартів та законодавчих і регуляторних вимог.

Відповідні технічні знання включно із знаннями інформаційних технологій.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32  Наверх ↑