63 Проектування удосконалення організації інформаційного забезпечення обліку

Мета проектування — забезпечити ефективне функціонування інформаційної системи обліку, а також взаємодію автоматизованої інформаційної технології з фахівцями, які використовують у сфері обліку, контролю та аналізу сучасну комп’ютерну техніку.

Основними принципами утворення автоматизованих інформаційних систем є системність, стандартизація та уніфікація, сумісність, розвиток, ефективність.

Принцип системності дозволяє підійти до дослідженого об’єкта як до одного цілого. Цей принцип дає змогу виявити на основі цілісності взаємозв’язки між структурними елементами, які забезпечують ціленаправлену діяльність системи та реалізовувані нею функції.

Системний підхід дозволяє використовувати математичний опис функціонування, дослідження різноманітних властивостей окремих елементів системи в цілому, проводити моделювання облікових, контрольних та аналітичних процесів.

Принцип стандартизації та уніфікації дає змогу (у разі необхідності) застосування типових, уніфікованих і стандартних елементів функціонування автоматизованої інформаційної системи обліку.

Цей принцип дозволяє скоротити термін упровадження автоматизованої інформаційної системи обліку, а також трудові та вартісні витрати на створення цієї системи.

Принцип сумісності дозволяє забезпечити здатність взаємодії автоматизованої інформаційної системи різних видів, рівней у процесі їх сумісного функціонування. Він дає можливість забезпечувати нормальне функціонування економічних об’єктів, підвищувати ефективність управління підприємством.

Принцип розвитку сприяє постійному поповненню й оновленню функцій системи та видів її забезпечення. Цей принцип передбачає, що інформаційна система обліку має постійно нарощувати свої потужності новими технічними та програмними засобами, неухильно поповнюватися новим колом завдань та понов¬лювати інформаційний фонд.

Принцип ефективності полягає в раціональному співвідношенні між витратами на створення автоматизованої інформаційної системи обліку та ефектом, отриманим завдяки її функціонуванню.

Наведені основні принципи використовують на всіх стадіях створення та функціонування автоматизованої інформаційної сис¬теми обліку, тобто впродовж усього їхнього життєвого циклу.

Життєвий цикл автоматизованої інформаційної системи обліку поділяють на такі стадії:

1. Дослідження та обґрунтування створення автоматизованої інформаційної системи обліку;

2. Технічне завдання;

3. Ескізний проект;

4. Технічний проект;

5. Робоча документація;

6. Упровадження в дію;

7. Промислова експлуатація.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62  Наверх ↑