6.      ПРИНЦИПИ ТА СТРУКТУРА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

Універсальної методики проведення системного аналізу не іс-нує. Але є певш тдходи та принципи, якими слід керуватися при його здійсненні. Загальним для всіх методик системного аналізу є визна-чення закону функціонування системи, формування кількох моделей п складу та структури (декількох альтернативних алгоритмів, що реа-лізують знайдений закон функціонування) і вибір найкращого варіан-та, що втілюється шляхом розв'язання задач декомпозиції, аналізу й синтезу досліджуваної системи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Наверх ↑