1. РОЗВИТОК СИСТЕМНИХ УЯВЛЕНЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

1.1.                          Сучасні уявлення про склад загальної теорії систем

1.2.                          Історія розвитку системних уявлень.

1.3.                          Основні напрямки системних досліджень.

1.4.                          Передумови та необхідність виникнення системного підходу.

1.5.                          Предмет системного аналізу.

1.1.Сучасні уявлення про склад загальної теорії систем

Загальна теорія систем вивчає можливі аспекти дослідження систем, в тому числі і прийняття рішень в них. Системний аналіз є складовою частиною теорії систем разом із такими дисциплінами, як: кібернетика, інформатика, дослідження операцій та системотехніка.

Розвиток методів системного аналізу в основному пов'язаний із розвитком складових частин загальної теорії систем.

Кібернетика - вивчає системи зі зворотнім зв'язком і аспект керування інформацією в цих системах, розглядаючи при цьому строго формалізовані задачі

Інформатика - займається дослідженням процесів збереження, накопичення, перетворення, передачі даних та шформацй i3 застосуванням комп'ютерної техніки.

Дослідження операцій - вивчає методи прийняття рішень при цьому переважно розглядаються формалізовані задачі

Системотехніка - наука, яка вивчає застосування методів системного аналізу для дослідження технічних схем.

Системний аналіз - це сукупність методологічних засобів, які використовуються для підвищення ступеня обґрунтованості рішень у складних (слабко-структурованих) проблемах політичного, військового, наукового, соціального і економічного характеру. Системний аналіз передбачає розгляд об'єктів як систем, переважно цілеспрямованих. Основні методологічні засади системного аналізу базуються на принципах системного підходу.

 

 ТС - теорія систем

К - кібернетика

ДО - дослідження операцій

СА - системний аналіз

С - системотехніка

I - інформатика

Необхідність  вивчення  методологій  та  методів  системного  аналізу обумовлена  потребами  його  застосування  при  створені  та  розвитку

комп'ютеризованих інформаційних систем. У яких існують складні часто слабко структуровані зв'язки між елементами. Не систематизоване внесення змін в елементи та зв'язки цих систем часто призводить до зниження ефективності їх функціонування.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  Наверх ↑