Тема 3. Класифікація методів прогнозування.

Класифікація методів прогнозування

Питання теми

1. Розмаїтість існуючих методів прогнозування.

2. Схема класифікації методів прогнозування

Основні терміни теми: методи прогнозування, класифікація методів прогнозування, об’єкт прогнозування.

1. Розмаїтість існуючих методів прогнозування

Бурхливий розвиток прогностики як науки в останні десятиліття привів до створення безлічі методів, процедур, прийомів прогнозування, далеко не рівноцінних за своїм значенням. Відсутність їх чіткої систематизації приводить до подальшого розширення інструментарію прогностики найчастіше малоцінними і компілятивними методами.

За оцінками закордонних і вітчизняних систематиків прогностики вже нараховується понад 200 методів прогнозування. Число базових методів прогностики, що у тих або інших варіаціях повторюються в інших методах, набагато менше. Багато що з цих "методів" відносяться скоріше до окремих прийомів або процедур прогнозування, інші представляють набір окремих прийомів, що відрізняються від базових і один від одного кількістю приватних прийомів і послідовністю їхнього застосування.

У літературі є велика кількість класифікаційних схем методів прогнозування. Основною проблемою існуючих класифікаційних схем є порушення принципів класифікації. До числа основних таких принципів, на наш погляд, відносяться: достатня повнота охоплення прогностичних методів, єдність класифікаційної ознаки на кожному рівні угруповання (при багаторівневій класифікації), непересіченність розділів класифікації, відкритість класифікаційної схеми (можливість доповнення новими методами).

Безумовно, мають право на існування приватні класифікаційні схеми, призначені для визначеної мети або задачі. Але при цьому важливо, щоб на кожному етапі розвитку науки була створена базова (або генеральна) класифікація, що володіє багатоцільовим характером і універсальністю.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Наверх ↑