Питання на екзамен з курсу “Методи прогнозування”

1. Поняття економічного прогнозування, його сутність, предмет і об'єкти.

2. Класифікація методів прогнозування.

3. Інтуїтивні (експертні) методи прогнозування.

4. Індивідуальні експертні методи.

5. Методи колективних експертних оцінок.

6. Екстраполяційні методи прогнозування. Основні поняття.

7. Визначення динаміки розвитку. Поняття тренду динамічного ряду.

8. Перевірка гіпотези про існування тренда. Перевірка різниці середніх рівнів.

9. Перевірка гіпотези про існування тренда. Метод Фостера – Стюарта.

10. Прийоми аналізу тренда. Середній темп росту.

11. Прийом аналізу тренда через сковзанні середні.

12. Прийом аналізу тренда за допомогою зважених сковзанних середніх.

13. Визначення середньої швидкості зміни тренда - середніх приростів.

14. Прийоми аналізу тренда. Експонентні середні.

15. Практичні підходи до вибору адекватної дійсній динаміці форми кривої.

16. Методи прогнозної екстраполяції.

17. Екстраполяція на основі середньої.

18. Екстраполяція по сковзаній і експонентній середній

19. Аналіз часових рядів.

20. Екстраполяція на основі середнього темпу росту.

21. Критерії точності і надійності прогнозів.

22. Верифікація результатів прогнозування.

23. Методологія оцінки якості прогнозів. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Наверх ↑