12.5. Вимоги до критерію і процедури верифікації прогнозу

Виходячи з вищесказаного, можна сформулювати деякі вимоги до критерію і процедури верифікації прогнозу:

1. Необхідність оцінки інформаційної якості опису об'єкту, процесу.

2. Дотримання принципу додаткового опису, тобто відповідності між зовнішнім і внутрішнім описом об'єкту, балансу між інформаційними і системними характеристиками.

3. Визначення ступеня зв’язності об'єкту з зовнішнім середовищем, тобто характеру зв'язків між зовнішнім середовищем і об'єктом.

4. Оцінка критерію інтенсивності асиміляції, тобто ступеня «розмитості» опису об'єкту і напрямку його найбільш інтенсивного «розмиття».

5. Установлення ступеня агрегування і його впливу на точність опису об'єкту.

6. Наявність відповідності між точністю і повнотою опису об'єкту.

7. Оцінка статистичного взаємозв'язку між точністю і надійністю прогнозу для відповідної глибини інтервалу прогнозування.

Відома в даний час велика кількість різнорідних методів і методик прогнозування, розроблених стосовно до різних об'єктів і систем, використовують ті ж оцінки точності і вірогідності, що і моделі інтерполяції. Так, при прогнозуванні часових рядів основними характеристиками людської діяльності, повинне забезпечуватися рішення наступних задач:

- оцінка критичних ситуації;

- аналіз протиріч розвитку, диспропорцій у наукових, технічних, економічних й інших, сферах, діяльності, оцінка їх взаємозв'язків;

- формування концепцій розвитку систем з урахуванням науково-технічних, соціальних, екологічних факторів;

- оцінка впливу глобальних проблем розвитку людства на рівень і структуру розвитку суспільного виробництва в країні;

- використання науково-інтелектуального потенціалу особистості в інтересах управління і прогнозування науково-технічного прогресу, шляхів соціально-економічного розвитку;

- вироблення системи пріоритетів, що визначають центральні шляхи, найважливіші напрямки розвитку;

- оцінка науково-технічної, соціальної й економічної ефективності рішень, прийнятих на перспективу.

Результати досліджень у зазначених напрямках необхідні не тільки в прогнозуванні, але й у рішенні більш широкого кола проблем формування стратегій перспективного розвитку, проектування адекватних об'єкту систем управління.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Наверх ↑