11.3. Поняття надійності прогнозу

Очевидно, що надійність прогнозу визначається імовірністю реалізації відповідної прогностичної оцінки. Чим вона вище, тим вище і надійність. Імовірність реалізації може бути оцінена суб'єктивно (експертне прогнозування) або може бути зв'язана з довірчими інтервалами прогнозу, якщо останній ґрунтується на статистичній моделі. У цьому випадку надійність є характеристикою, сполученою мірі точності, якщо під мірою точності розуміється розмір довірчого інтервалу. Звідси чим вище надійність прогнозу, тим нижче його точність, і навпаки.

Розглянуті тут поняття апріорної точності і надійності прогнозів, зв'язані з довірчими інтервалами, є значною мірою умовними показниками. Вони можуть використовуватися в практичній роботі лише за умови, що прийнята для одержання прогнозів модель має серйозне теоретичне обґрунтування і специфікація моделі коректна. У противному випадку отримані довірчі інтервали лише створюють ілюзію точності. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Наверх ↑