5.4. Метод “Дельфи”

В останні два десятиліття створені окремі методики, що дозволяють у визначеній мірі організувати статистичну обробку думок експертів-фахівців і досягти більш-менш погодженої їхньої думки. Метод «Дельфі» - один з найбільш розповсюджених методів експертної оцінки майбутнього, тобто експертного прогнозування. Цей метод розроблений американською дослідницькою корпорацією РЕНД і служить для визначення і оцінки імовірності появи тих або інших подій.

Метод «Дельфі» побудований на наступному принципі: у неточних науках думки експертів і суб'єктивних суджень у силу необхідності повинні замінити точні закони причинності, що відображаються природничими науками.

Метод «Дельфі» характеризується трьома особливостями, що відрізняють його від звичайних методів групової взаємодії експертів. До таких особливостей відносяться:

• анонімність експертів;

• використання результатів попереднього туру опитування;

• статистична характеристика групової відповіді.

Анонімність полягає в тім, що в ході проведення процедури експертної оцінки прогнозованого явища, об'єкта, учасники експертної групи невідомі один одному. При цьому взаємодія членів групи при заповненні анкет цілком усувається. У результаті такої постановки автор відповіді може змінити свою думку без публічного оголошення про це.

Використання результатів попереднього туру опитування полягає в наступному: оскільки групова взаємодія здійснюється безпосередньо за допомогою відповіді на анкету, фахівець або установа, що проводять дослідження з методу «Дельфі», витягає з анкет тільки ту інформацію, що відноситься до даної проблеми.

Статистична характеристика групової відповіді полягає в тім, що група фахівців складає прогноз, що містить точку зору тільки більшості експертів, тобто таку точку зору, з якою могло б погодитися більшість групи. Однак навряд чи може існувати який-небудь показник ступеня розходження думок, що могли існувати в членів групи. Замість цього в методі "Дельфі" використовуються статистичні характеристики відповіді, що включає думку всієї групи. Кожна відповідь усередині групи враховується при побудові медіани, а величина розкиду відповідей характеризується величиною інтервалу між квартилями. Іншими словами, групова відповідь може бути представлена у вигляді медіани і двох квартилей, тобто у вигляді такого числа, оцінки якого однією половиною членів групи були більше цього числа, а іншою половиною – менше. Метод «Дельфі» дає можливість ефективно взаємодіяти членам журі, хоча результати цієї взаємодії і контролюються керівником групи шляхом підсумовування аргументів. Члени журі змінюють свої оцінки саме тоді, коли переконливі доводи їхніх колег, у противному випадку вони завзято дотримують своїх протилежних точок зору.

Представивши прогноз науково-технічних зрушень як D1, D2, ..., Dn, а відповідні їм імовірності як P1, Р2, ..., Рп і думаючи Р1 = 100%, знаходять зміни значень Р1, Р2, ..., Рn.

При введенні перехресної кореляції значення кожної події за рахунок уведених визначених зв'язків будуть змінюватися або в позитивну, або в негативну сторону, корегуючи тим самим імовірності розглянутих подій. З метою майбутньої відповідності моделі реальним умовам у модель можуть бути введені елементи випадковості.

Недоліком даного методу є те, що проблема науково-технічних зрушень, що корелюють, є дуже складною, тому що в реальному житті величину кореляції дуже важко вимірити, кореляційні зв'язки нечіткі і варіюють у широких межах у залежності від розглянутих досягнень.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  Наверх ↑