Тема 8. Маркетингові дослідження структури і інфраструктури ринку.

Ринок - це сукупність економічних відносин, які виникають в процесі виробництва, розподілу, обміну й споживання товарів і послуг.

Класифікація ринків:

За територіальним охопленням розрізняють:внутрішній ринок, регіональний ринок, національний ринок, міжнародний ринок, світовий ринок.

Відповідно до характеру обміну виділяють: ринок товарів і послуг, ринок землі та природних ресурсів, ринок капіталу, ринок робочої сили, фінансовий ринок, ринок інтелектуальних та інформаційних продуктів.

За характером і рівнем попиту та пропозиції розрізняють: ринок покупця, ринок продавця. Клієнтурні ринки поділяються на: споживчий ринок, ринок виробників, ринок проміжних продавців (посередників), ринок державних установ.

Залежно від сфери суспільного виробництва виділяють: ринок товарів матеріального виробництва, ринок товарів духовної сфери.

Характерна риса

Моделі ринку

Чиста конкуренція

Монополістична конкуренція

Олігополія

Чиста монополія

1

Кількість фірм

безліч

багато

декілька

одна

2

Тип продукції

стандартизований

диференційований

стандартизований і диференційований

унікальний

3

Контроль над ціною

відсутній

неповний у дуже вузьких рамках

обмежений взаємною залежністю

значний

4

Умови вступу у галузь

дуже легкі

відповідно легкі

наявність істотних перешкод

блокування

5

Нецінова конкуренція

відсутня

Значна увага сконцентрована на рекламі, торгівельних знаках, марках

Вельми типізована, особливо при диференціації продукту

Головним чином реклама зв'язку фірми з суспільними організаціями

Послідовність проведення дослідження ринку

Етапи проведення комплексного дослідження ринку в системі маркетингу:

· вивчення власного товару;

· аналіз характеристик ринку;

· вивчення споживачів;

· вивчення конкурентів;

· вивчення правових аспектів торгівлі на ринку.

На першому етапі дослідження здійснюється вивчення власного товару за такими напрямками:

· позиція товару на ринку;

· новизна і конкурентоспроможність;

· рівень задоволення потреб наявних і потенційних покупців;

· відповідність стандартам і законодавству про експортно-імпортні поставки;

· можливості вдосконалення товару відповідно до вимог споживачів;

· життєвий цикл продукції (ЖЦП).

Другий етап. Аналіз ринкових характеристик передбачає:

· проведення сегментації ринку;

· визначення ємності ринку і його сегментів;

· оцінювання товарної та фірменної структури ринку;

· визначення рівня конкуренції;

· прогнозування обсягів продажів за сприятливих і несприятливих умов зовнішнього середовища;

· аналіз кон'юнктури ринку і виявлення тенденцій її розвитку.

Третій етап. Вивчення споживачів здійснюється за такими напрямками:

· основні характеристики наявних і потенційних споживачів;

· умови і режими використання виробів у споживачів;

· мотиви придбання товарів;

· чинники, що формують переваги товарів у споживачів;

· вплив НТП на розвиток потреб.

На четвертому етапі проводиться оцінювання конкурентів, що передбачає:

· виявлення основних і потенційних конкурентів;

· визначення конкурентних переваг;

· аналіз товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики конкурентів;

· вивчення офіційних даних про прибутки.

П'ятий етап. Вивчення правових аспектів торгівлі на ринку передбачає:

· врахування в ринковій діяльності підприємства норм і правил, які регламентуються державою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑