Тема 11. Позиціювання товару на ринку.

Сегментація ринку безпосередньо пов'язана з позиціюванням товару, так як розподіл ринку на різні групи споживачів є основою проведення позиціювання товарів - визначення його місця на ринку серед аналогічних йому товарів з точки зору споживача.

Для того, щоб товар став корисним, він повинен з'явитись у тому місці і тоді, де і коли він потрібен. І це очевидно, бо продати свою продукцію фірма зможе, якщо буде передбачати, де і коли споживач купуватиме її. Але при цьому необхідно постійно пам'ятати про те, що конкуренти вже зайняли в межах сегменту свої "позиції", і успішна боротьба за своє місце повинна ґрунтуватись на аналізі існуючих в сегменті суперників. Це дозволить прийняти рішення про позиціювання свого товару - визначити положення його по відношенню до інших товарів того ж самого сегменту ринку.

При цьому можливі два варіанти дії:

· позиціювання себе коло товару конкурента (застосовується за умови: існування переваги вашого товару у порівнянні з товаром конкурента; ринок достатньо великий, щоб вмістити двох конкурентів; фірма має у наявності більше можливостей і ресурсів ніж конкуренти; обрана позиція відповідає особливостям сильних сторін фірми);

· розробка товару, якого ще немає на ринку (застосовується за умови: наявності достатньої кількості споживчих, які будуть прихильними до даного товару; технічні та економічні можливості створення такого товару);

Таким чином, на основі аналізу ринкових можливостей і виявлення маркетингових можливостей фірми здійснюється сегментація ринку. Вона представляє собою виділення тих невеликих часток ринку, де попит на певні товари фірми високий, що дає можливість фірмі сконцентрувати свої зусилля на задоволенні потреб цільових сегментів. Позиціювання товару, проведене на основі сегментації ринку, забезпечує йому конкурентоспроможне становище.

Сегментування ринку Вибір цільових сегментів Позиціювання товару 

Послідовність проведення сегментації у розрізі попередньо викладеного матеріалу

1. Аналіз характеристик і потреб потенційних клієнтів.

2. Критерії сегментації.

3. Оцінка потенційних клієнтів.

4. Обрання цільового ринку.

5. Аналіз позиції, яку на ринку займають Ваші конкуренти.

6. Позиціювання товару фірми.

7. Прийняття рішення про розробку “маркетингу-мікс” для певного товару (товарів) та конкретних категорій споживачів, які складають цільовий ринок.

8. Контроль за виконанням програми.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35  Наверх ↑