3. Порядок подання заяв про перегляд рішень, ухвал судів першої інстанції  в апеляційному та касаційному порядку.

Відповідно до прийнятих у червні 2001 року змін до Цивільного процесуального кодексу України перегляд судових рішень (рішень, ухвал) здійснюється в апеляційному та касаційному порядку. Звертаю увагу на те, що як апеляційні, так і касаційні скарги подаються через суд першої інстанції, в якому знаходиться справа, а не шляхом надіслання їх безпосередньо апеляційному суду чи Верховному суду України. Додержання порядку оскарження є обов’язковим, оскільки в разі його порушення зазначені суди змушені пересилати такі звернення до належних судів наслідком чого є подовження терміну перегляду справ. Лише в 2002 р. до Верховного суду надійшло 5367 апеляційних і касаційних скарг, що свідчить про правову необізнаність громадян.

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. №7-93 “Про державне мито” касаційні скарги оплачуються державним митом у розмірі 50 відсотків від ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви й скарги, а з майнових спорів – ставки, виходячи з оспорюваної суми.

Розгляд справ у Верховному суді свідчить про непоодинокі випадки, коли державне мито за подання касацйних скарг вноситься не на ті розрахункові рахунки чи до інших фінансово-кредитних установ.

У зв’язку з цим на сьогодні державне мито за подання касаційних скарг повинне бути перераховане або внесене до Печерського РВДК, ідентифікаційний код 26077922, розрахунковий рахунок 31411631800007, банк одержувача УДК у м.Києві, МФО 820019, код бюджетної класифікації 22090100.

Постановлені місцевими судами рішення за чинним законодавством можуть переглядатися, як зазначалось, в апеляційному та касаційному порядку. При цьому в касаційному порядку можуть переглядатися лише ті рішення місцевих судів, які були предметом розгляду суду апеляційної інстанції (ст.320 ЦПК).

В іншому випадку рішення місцевих судів у касаційному порядку не переглядаються.

Відповідно до глави 42 ЦПК рішення, ухвали, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті також у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами в порядку, передбаченому ст.ст. 3472-3477 ЦПК.

За загальним правилом постановлені судами першої інстанції рішення набирають чинності після їх перегляду в апеляційному порядку за умови, що апеляційна інстанція не знайшла підстав для їх скасування.

У всякому разі, звертаючись до суду, необхідно скористатись допомогою фахівця в області права детально ознайомитися з нормами Цивільного процесуального кодексу України, якими врегульовані питання, пов’язані з пред’явленням позову, процедурою розгляду справ у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, порядком перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими та винятковими обставинами.

Звичайно, що вищевикладене не претендує на повноту, оскільки за їх межами залишається безліч інших питань, пов’язаних з розглядом цивільних справ у першій інстанції, в апеляційному та касаційному порядку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑