2. Оплата праці при відхилені від нормальних умов праці.

Міра праці – це специфічні правила поведінки, обов’язкові для сторін трудового договору. Ці правила входять у комплекс прав та обов’язків, які виникають після включення робітника у колективні підприємства.

Встановлюючи права та обов’язки робітників та службовців у процесі праці, трудове право створює умови, забезпечуючи виконання інтенсивної величини міри праці, передбачає небажанні наслідки при невиконанні норм.

Норми виробітку, часу і обслуговування, визначаються, виходячи із нормальних умов праці. До них відносяться: справний стан машин, обладнання, належна сировина, своєчасна подача матеріалів і т.п.) cт. 88 КЗпП. Іноді виникають непередбачені виробничі ситуації або обставини. Тому у законодавстві передбачені відхилення від нормальних умов праці і можливі при цьому правові наслідки.  Відхилення можуть бути як по ініціативі адміністрації, так і самих робітників.

Виплата міжрозрядної різниці і умови такої виплати встановлюються колективним договором. Однак необхідно відмітити, що виплата міжрозрядної різниці проводиться при наявності двох умов: виконання робітником норм виробітку і наявності різниці у розрядах не менше, ніж у два розряди.

Поєднання професій (спеціальностей) і розміри доплати за поєднання в межах, передбачених законодавством, встановлюються адміністрацією підприємства за погодженнями з профкомом. Необхідність поєднання професій або спеціальностей і розміри доплат в межах до 30% тарифної ставки (окладу) змінного робітника визначаються адміністрацією підприємства за погодженням із комітетом профспілки.

При початковій оплаті праці робота у понаднормовий час оплачується за перші дві години у півторачному розмірі, а за наступні часи – у подвійному розмірі.

Компенсація наднормових робіт відгулом не допускається. Якщо оплата за роботу у понаднормовий час при почасовій оплаті праці на практиці труднощів не має, то при відрядній оплаті бувають деякі ускладнення. Окрім, заробітна плата за виконану у понаднормовий час роботу проводиться: за  перші дві години роботи на 50%, за наступні часи – 100% по часовій тарифній ставці розряду, присвоєному робітнику.

Але там, де встановлені єдині ставки для відрядників і почасовиків, доплата за працю у понаднормовий час має особливість: за перші дві години понаднормової роботи доплата проводиться на 37,5% (на підземних – 25% єдиної тарифної ставки) і на 75% (на підземних –50% цієї ставки) за наступну понаднормову роботу.

Робота у святковий день оплачується у подвійному розмірі: відрядникам – за подвійним відрядним розцінках, робітникам, праця яких виплачується по часовим або денним ставкам – в розмірі подвійної почасової або денної ставки; робітникам, які отримують місячний оклад, якщо праця у святковий день проводилась в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної часової або денної ставки понад окладу, якщо робота проводилась понад місячної норми.

Оплата у вказаному розмірі проводиться за часи, фактично відроблені за святкові дні. За бажанням робітника або службовця йому можуть бути надані відгули. По цих же правилах проводиться оплата праці у вихідні дні, якщо надання іншого дня відпочинку не можливо (наказ про звільнення).

Праця у нічній час оплачується у підвищеному розмірі. За кожний час такої роботи оплата проводиться у розмірі 20% (у промисловості) і 50% (в текстильній і бавовняній промисловості) часової тарифної ставки.

Керівники підприємств за погодженням з профкомом мають право збільшити вдвоє розмір доплати за роботу у нічний час верстатникам, зайнятим обробкою металу та інших матеріалів, різанням на верстатах. У відповідності оплата за виконання робіт різної кваліфікації проводиться згідно ст. 104 КЗпП України по роботі вищої кваліфікації. Особам, оплачуваним відрядно, у випадку виконання робіт нижче наданого їм розряду оплата проводиться по умовам, передбачених у колективних договорах і в ст. 104 КЗпП України.

Оплата посади тимчасового робітника виконуючого більш високооплачувану роботу, проводиться при умові, що тимчасовий замісник не є штатним помічником відсутнього робітника або штатним помічником; якщо у керівника декілька помічників, то штатним вважається перший штатний помічник, якщо заміщення оформлено наказом (розпорядженням) підприємства. При цьому наказ на заміщення не обов’язково повинен бути наданий до початку заміщення.

В разі тимчасового переводу на іншу нижчеоплачувану роботу внаслідок виробничої необхідності ст.114 КЗпП України зберігається середній заробіток по минулій роботі. При переводі на нижчеоплачувану роботу внаслідок простою гарантується збереження  тимчасової тарифної ставки по постійній роботі, а при виконанні норм на тій роботі, на яку робітники переведені, - збереження їх середнього заробітку.

За роботу при багатоверстатному обслуговуванні (за виключенням текстильної та поліграфічної промисловості) оплата нараховується адміністрацією по домовленості  з профспілковою організацією шляхом підвищення відрядних розцінок на 0,5-0,9% за кожний процент перевищення встановлених норм обслуговування верстата. В осіб, яким оплачують почасово при багатоверстатному обслуговуванні, тарифна ставка підвищується на 0,4-0,8% за кожний процент перевищення встановлених норм обслуговування.

Оплата праці при невиконанні норм виробітку не з вини робітника або службовця йому гарантується оплата в розмірі не менше 2/3 його тарифного окладу. Місячний заробіток в такому випадку не може бути нижче встановленого мінімального розміру. Якщо робітник не виконав норми виробітку зі своєї вини за ним не зберігається гарантійний середній заробіток. Невиконання робітником норм виробітку з його вини може покликати за собою накладання штрафів, а при систематичному невиконанні норм виробітку – звільнення за систематичне невиконання трудових обов’язків.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑