5. Загальна характеристика норм права, їх реалізація.

В суспільстві багато правил (норм) людської поведінки:

звичай, мораль, норми, які регулюють взаємовідносини члени різних суспільних організацій.

Правова норма – це не прохання, а веління держави діяти встановленим чином в необхідних випадках.

Норми права можуть швидко змінюватися, відмінятися, якщо це вимагає розвиток суспільного життя.

Норма права:

а) регулює групу кількісно невизначених суспільних відносин;

б) адресована колу неперсоніфікованих суб’єктів;

в) діє в часі безперервно;

г) не вичерпує свою обов’язковість певною кількістю застосувань;

д) її чинність припиняється, скасовується за спеціальною процедурою.

Правова норма має наступні елементи:

диспозиція – це частина норми, в якій зазначаються права або обов’язки суб’єктів. Це – центральна, основна частина юридичної норми, яка, власне, й вказує, описує дозволену, обов’язкову і заборонену поведінку суб’єкта;

гіпотеза – частина норми, в якій зазначаються умови, обставини, з настанням яких може чи необхідно  здійснювати її диспозицію;

санкція – частина норми в якій зазначаються заходи державного примусу в разі невиконання, порушення її диспозиції. (приклад).

Реалізація норми права – це практичне здійснення пропозицій, які складають їх зміст. При застосуванні правових норм приходиться вирішувати питання, пов’язані з встановленням меж дії нормативних актів, тобто дії в часі, в просторі, по колу осіб.

Дія нормативного акту в часі – визначається моментом, з якого він набуває загальнообов’язковий характер і моментом, з якого дія акту зупиняється.

Дія в просторі – закон діє на визначену територію.

Дія по колу осіб – дія нормативного акту розповсюджується на всіх громадян, а також на іноземців і осіб без громадянства, які знаходяться на території України.

6. Система права.

Право регулює багатоманітні за змістом і формою суспільні відносини, які мають свої характерні риси і особливості. Тому виникає необхідність розподілу норм права на окремі галузі і інститути.

Система права – це порядок систематизованого розміщення норм права.

Система права складається з окремих галузей права.

В нині діючу систему права входять наступні галузі права:

- конституційне право;

- адміністративне право;

- цивільне право;

- трудове право;

- господарське право;

- земельне право;

- фінансове право;

- кримінальне право та інш.

Важливе місце займають і такі галузі процесуального права, як цивільно-процесуальне право, кримінально-процесуальне право.

Система права постійно розвивається і видозмінюється разом з розвитком суспільних відносин.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑