3. Поняття, функції та принципи права.

Право тісно пов’язане з політикою. За допомогою права вводиться в життя політика держави.

Право і мораль в суспільстві тісно взаємопов’язані і взаємодіють. Мораль – це уявлення про добро і зло, справедливості і не справедливості.

Право – це система загальнообов’язкових правил поведінки, які встановлюються державою і забезпечуються можливістю державного примусу.

Право як волевиявлення держави – це система загальнообов’язкових, формально визначених, установлених чи санкціонованих державою, гарантованих і забезпечених нею правил поведінки, що тісно між собою зв’язані та регулюють суспільні  відносини між людьми в інтересах певної частини населення в соціально неоднорідному суспільстві.

Функції права – це основні напрямки його впливу на суспільні відносини.

Функції права поділяються на:

- ідеологічно-виховну – право формує у людини певний світогляд, виховує в неї зразки правомірної поведінки;

- регулятивна спрямована на врегулювання суспільних відносин способом закріплення бажаної поведінки в тих чи інших галузях чи інститутах права.

- охоронна функція – спрямована на охорону відповідної системи суспільних відносин, на забезпечення їхньої недоторканності з боку правопорушників, на недопущення правопорушень;

- примусова функція – виховання громадян.

Принципи права – це закріплені у вихідні нормативно-керівні положення, що характеризують його зміст, основи, зазначені в ньому закономірності суспільного життя.

Визнаються наступні принципи:

1. Принцип гуманізму – домінування у формування функціонуванні правової системи  невід’ємних прав   і свобод людини.

2. Принцип рівності громадян перед законом – всі громадяни рівні  незалежно від національної, статевої, релігійної й іншої належності.

3. Принцип демократизму – право, законодавство адекватно відображають волю народу.

4.Принцип законності – здійснення всіх правових форм діяльності держави, функціонування громадянського суспільства, громадян на основі і у відповідності з нормами права, природними правами і обов’язками людини.

5. Принцип взаємної відповідальності держави і особи – не тільки особа відповідальна перед державою, але й  держава перед особою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑