ТЕМА 04. Загальні положення зобов’язального права.

2.1. Питання теми та основні терміни

1. Поняття і зміст договірних зобов’язань.

2. Поняття і значення господарських договорів.

3. Види угод.

4. Зміст договору.

5. Порядок укладення договору.

Основні терміни теми: господарський договір, господарський суд., дієздатність, довіреність, договір,  застава, зобов’язальне право, угода.

2.2. Інформаційні матеріали теми

1. Поняття і зміст договірних зобов’язань.

В якості сторін можуть бути громадяни і юридичні особи. В деяких випадках в якості суб’єкта  може виступати і держава. Сторони: кредитор і боржник.

В будь-якому зобов’язанні є дві сторони, але може бути і більше. Правове положення учасників такого зобов’язання неоднакове – воно знаходиться в залежності від того, чи виникло це зобов’язання як дольове, солідарне чи субсидарне.

Зобов’язання, в якому право декількох кредиторів і обов’язки декількох боржників поділені на частини називається дольовим (Cт.179 ЦК України).

Солідарний обов’язок або солідарна вимога виникають, якщо вони передбачені договором або встановлені законом, зокрема при неділимості предмета зобов’язання. (ст.174)

При солідарному обов’язку боржників кредитор вправі вимагати виконання як від усіх боржників разом, так і від кожного з них окремо, причому як повністю, так і в частині боргу.

Кредитор, який не одержав повного задоволення від одного з солідарних боржників, має право вимагати недоодержане з решти солідарних боржників.

Солідарні боржники залишаються зобов’язаними доти, поки зобов’язання не погашено повністю.

Виконання солідарного зобов’язання  повністю одним з боржників звільняє решту боржників від виконання кредиторові.

Боржник, який виконав солідарне зобов’язання має право зворотної вимоги (регрес) до кожного з решти боржників у рівній частці, якщо інше не встановлено законом або договором. Несплачене одним з співборжників боржникові, який виконав солідарне зобов’язання, припадає в рівній частці на нього і на решту співборжників. (Ст. 175)

При солідарності вимоги кожний з солідарних кредиторів має право пред’явити до боржника вимогу в повному обсязі.

Виконання зобов’язання повністю одному з солідарних кредиторів звільняє боржника від виконання іншим кредиторам.

Солідарний кредитор, який одержав виконання від боржника, зобов’язаний відшкодувати іншим кредиторам частки, що їм належать, коли інше не випливає з відносин між ними.

Від дольових і солідарних зобов’язань необхідно відрізняти субсидарні або додаткові зобов’язання. Ці зобов’язання виступають як засіб забезпечення виховання інших зобов’язань, які є основними, і завжди зв’язані з ним. Відповідно, тут має місце два зобов’язання – основне і додаткове. Основою виникнення даних зобов’язань можуть бути як закон, так і договір.

Наприклад: неповнолітній віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років відповідає за заподіяну ним шкоду на загальних підставах (статті 440, 445, 450 цього Кодексу).

У випадках, коли у неповнолітнього віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років немає майна або заробітку, достатнього для відшкодування заподіяної ним шкоди, шкода у відповідній частині повинна бути відшкодована його батьками (усиновителями) або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкода сталася не з їх вини. Цей їх обов’язок припиняється по досягненні тим, хто заподіяв шкоду, повноліття, а також в разі, коли у нього до досягнення повноліття з’явиться майно або заробіток, достатній для відшкодування шкоди. (Ст.447)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑