4. Поняття правоздатності і дієздатності, види.

Правоздатність виникає у громадян з моменту народження і закінчується моментом смерті. З історії спадкового права, яке входить в систему цивільного права є випадки коли правоздатність виникає і до народження людини.

Учасниками цивільних правовідносин крім громадян є також юридичні особи.

Відповідно до ст.23 ЦК України юридичними особами визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді, господарському або в третейському суді.

Правоздатність громадян припиняється днем смерті, а юридичних осіб – днем ліквідації юридичної особи.

Під дієздатністю розуміється здатність суб’єктів цивільного права своїми діями набувати права і створювати для себе обов’язки. Дієздатність – це можливість здійснювати суб’єктом цивільного права свої права і обов’язки.

Оскільки такі дії тягнуть визначені правові наслідки, вони повинні робитись громадянами, здатними свідомо розуміти їх значення. Тому цивільна дієздатність виникає в повному об’ємі з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку (ст.11 ЦК Укр.).

У випадках,  коли законом дозволяється одружуватися до досягнення вісімнадцятирічного віку, громадянин, який не досяг вісімнадцятирічного віку, набуває дієздатності в повному обсязі з моменту одруження.

Неповнолітні віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років несуть відповідальність за шкоду, заподіяну ними.

   У випадках, коли у неповнолітніх віком від 15 до 18 років немає майна або заробітку, достатнього для відшкодування заподіяної ним шкоди, шкода у відповідній частині повинна бути відшкодована його батьками (усиновителями), піклувальником, учбовим закладом або виховною чи лікувальною організацією, під охороною яких знаходиться неповнолітній, якщо вони доведуть, що шкода сталася не з їх вини.

   Обмеження дієздатності і визнання громадянина недієздатним допускається тільки в випадках передбачених законом (ст.16 ЦКУ).

Громадяни, які внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами ставлять себе і свою сім’ю в тяжке матеріальне становище, можуть бути обмежені судом у дієздатності в порядку передбаченому Цивільним процесуальним Кодексом України.

Визнання громадянина повністю недієздатним зазначено в випадках, коли громадянин внаслідок душевної хвороби або недоумства не може розуміти значення своїх дій або керувати ними.

Зупиняється дієздатність днем смерті, а юридичної особи днем ліквідації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84  Наверх ↑