Питання для самоконтролю.

1. Основні закони логіки висловлюваньЗакон тотожності.

2. .Закон суперечливості .

3. Закон виключеного третього

4. Закон подвійного заперечення.

5. Закони ідемпотентності.

6. Закони комутативності.

7. Закони простої контрапозиції.

8. Закони складної контрапозиції.

9. Закони асоціативності.

10. Закони дистрибутивності.

11. Закони де Моргана.

12. Відношення логічного слідування.

13. Загальна характеристика умовиводу.

14. Дедуктивні міркування.

15. Суто-умовні міркування.

16. Умовно-категоричні міркування.

17. Розділово-категоричні міркування.

18. Проста конструктивна дилема.

19. Складна конструктивна дилема.

20. Проста деструктивна дилема.

21. Складна деструктивна дилема.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑