Узагальнення

Отже, наукова картина світу залишається... гіпотезою. Під гіпотезою в широкому значенні часто розуміють будь-яке припущення. Гіпотеза - форма мислення, що становить собою припущення про існування певного закономірного зв’язку між явищами, причини виникнення яких невідомі. Гіпотеза - форма розвитку наших знань. Мислення людини не знає інших способів логічного опрацювання емпіричного матеріалу і проникнення в сутність речей, окрім гіпотези.

Побудова гіпотез у науці дає змогу переходити від окремих фактів, що стосуються явищ, до пізнання закону розвитку цього явища, тобто необхідний шлях до створення наукової теорії.

Всяка наукова теорія висловлюється спочатку як гіпотеза, а вже гіпотеза може претендувати на пояснення всієї множини досліджуваних явищ, частини цієї множини або окремого явища.

Література для самоосвіти: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18.

Питання для самоконтролю

1. Гіпотеза як форма знання.

2. Гіпотеза: методологічний аналіз.

3. Припустимість (гіпотетичність) як теоретична основа осягнення світу.

4. Версія.

5. Припущення.

6. Верифікація як підтвердження гіпотези.

7. Верифікаціонізм.

8. Робоча гіпотеза.

9. Спростування (фальсифікація) гіпотези.

10. Фальсифікаціонізм.

11. Загальна гіпотеза.

12. Часткова гіпотеза.

13. Одинична (атомарна) гіпотеза.

14. Описова гіпотеза.

15. Математична гіпотеза.

16. Пояснююча гіпотеза.

17. Наукова теорія.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑