Узагальнення

Вивчення даної теми передбачає розуміння основних понять логіки, до яких необхідно віднести наступні поняття: “доведення”, “аргументація”, “обгрунтування”, “пояснення”, “тлумачення” тощо. Шкалювання даного списку понять можливе лише при достатньому опануванні їх змістовими ознаками. Наприклад, при доведенні віддається мисленнєві увага власне алгоритму міркування, тоді як при обгрунтуванні звертається увага на змістові компоненти, тому при власне обґрунтуванні алгоритм міркування може бути надто ускладненим. Пояснення і тлумачення теж можуть бути задані через їх кількісні та якісні характеристики.

Література для самоосвіти: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18.

Питання для самоконтролю

1. Поняття аргументації.

2. Визначення доведення як логічної процедури.

3. Структура аргументації.

4. Види суперечки.

5. Доказова та недоказова аргументація.

6. Апагогічне доведення.

7. Розділове доведення.

8. Пряма та непряма аргументація.

9. Поняття про критику.

10. Спростування як окремий випадок критики.

11. Види критики.

12. Способи спростування тези.

13. Способи спростування аргументів.

14. Способи спростування демонстрації.

15. Правила та помилки щодо тези.

16. Правила та помилки щодо аргументів.

17. Правила та помилки щодо демонстрації.

18. Докази в суперечці.

19. Спростування в суперечці.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑