Узагальнення

Логіка висловлювань має справу з реальними, дійсними фактами. Модальність визначається як відношення людини до висловлюваного, тому модальні логіки дають можливість досліджувати проблеми гуманітарних наук (право, етика, психологія, соціологія тощо). Отже, якщо для визначення логічної істинності дескриптивних висловлювань достатньо звернутися до дійсності, то для визначення істинності модальних висловлювань звернення до дійсності недостатньо.

Література для самоосвіти: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 18.

Питання для самоконтролю.

1. Модальність. Модальні висловлювання.

2. Модальна логіка, види модальних логік.

3. Місце та роль модальної логіки у фаховій освіті.

4. Можливість, теорія можливих світів та їх значення для психолого-педагогічних наук.

5. Алетична логіка.

6. Основні закони алетичної логіки.

7. Темпоральна логіка.

8. Епістемічна логіка.

9. Деонтична логіка.

10. Оператори деонтичної логіки.

11. Модальність dedicto.

12. Модальність dere.

13. Мова алетичної логіки та її оператори.

14. Мова темпоральної логіки.

15. Оператори алетичної логіки.

16. Поняття “часового потоку”.

17. Мова темпоральної логіки.

18. Мова епістемічної логіки.

19. Мова деонтичної логіки.

20. Оператори деонтичної логіки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  Наверх ↑