Програма

М о д у л ь I. Апаратні та програмні засоби.

Тема 1. Основні поняття інформатики.

Тема 2. Будова комп’ютера та принципи його роботи.

Тема 3. Периферійні пристрої.

Тема 4. Програмне забезпечення.

Тематичний контроль №1 по темах 1 - 4

Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи №1

Вказівки до виконання контрольної роботи №1

Тема 5. Операційна система Windows 95/98: Основні відомості.

Тема 6. Операційна система Windows 95/98: Робота з файловою системою.

Тема 7. Операційна система Windows 95/98: Налаштовування.

Тема 8. Стандартні програми Windows 95/98: Блокнот. Калькулятор.

Тема 9. Стандартні програми Windows 95/98: Графічний редактор Paint. Редактор WordPad.

Тематичний контроль №2 по темах 5 - 9

Тема 10. Редактор MS Word: Основи роботи з редактором.

Тема 11. Редактор MS Word: Форматування документів.

Тема 12. Редактор MS Word: Робота з таблицями. Вставка малюнків в документ.

Тема 13. Редактор MS Word: Додаткові можливості.

Тематичний контроль №3 по темах 10 – 13

Тема 14. Електронні таблиці MS Excel: Основи роботи.

Тема 15. Електронні таблиці MS Excel: Робота з формулами.

Тема 16. Електронні таблиці MS Excel: Побудова діаграм. Географічні карти.

Тема 17. Електронні таблиці MS Excel: Зведені таблиці. Таблиці даних.

Тема 18. Електронні таблиці MS Excel: Підбір параметра. Робота зі сценаріями.

Тема 19. Електронні таблиці MS Excel: Засіб Пошук розв’язку.

Тематичний контроль №4 по темах 14 – 19

Тема 20. Електронні таблиці MS Excel: Аналіз статистичних даних.

Тема 21. СУБД MS Access: Поняття бази даних. Структура бази даних MS Access.

Тема 22. СУБД MS Access: Створення бази даних і таблиць бази даних.

Тема 23. СУБД MS Access: Види звітів і зв’язування таблиць бази даних.

Тема 24. СУБД MS Access: Вибірка даних за допомогою запитів. Запити на групування, заміну, приєднання та видалення записів.

Тема 25. СУБД MS Access: Проектування форм для вводу даних. Підпорядковані форми.

Тема 26. СУБД MS Access: Проектування звітів. Друк звітів.

Тематичний контроль №5 по темах 20 – 26

Тема 27. Створення презентацій за допомогою PowerPoint.

Тема 28. Комп’ютерні мережі.

Тема 29. Робота з MS Internet Explorer.

Тема 30. Електронна пошта та новини.

Тема 31. Пошук інформації в Internet.

Тематичний контроль №6 по темах 27 – 31

Здача індивідуальних контрольних робіт №1

Підсумковий контроль (екзамен у виглядi тесту по темах першого семестру)

М о д у л ь ІІ. Програмування на мові Паскаль.

Тема 32. Алфавіт. Типи даних. Константи та змінні. Структура програми.

Тема 33. Робота в середовищі Turbo Pascal.

Тема 34. Лінійні програми.

Тема 35. Організація розгалужень.

Тема 36. Цикли.

Тематичний контроль №7 по темах 32-36

Одержання і початок виконання індивідуальної контрольної роботи №2

Тема 37. Одновимірні масиви.

Тема 38. Двовимірні масиви.

Тема 39. Функції користувача.

Тема 40. Процедури користувача.

Тема 41. Рядки символів.

Тема 42. Записи.

Тематичний контроль №8 по темах 37-42

Тема 43. Текстові файли.

Тема 44. Типізовані файли.

Тема 45. Стандартні бібліотечні модулі

Тема 46. Графіка.

Тема 47. Бібліотечні модулі користувача.

Тематичний контроль №9 по темах 43-47

Здача індивідуальних контрольних робіт №2

Підсумковий контроль (питання до усного екзамену)

Підсумковий контроль (екзамен у виглядi тесту по темах другого семестру)

Підсумковий контроль (екзамен у виглядi тесту по всiх темах)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑