Питання, що виносяться на залік

1. Інформація та повідомлення. Кодування інформації.

2. Алгоритми

3. Системний блок та його складові

4. Периферійні пристрої.

5. Системне програмне забезпечення.

6. Прикладне програмне забезпечення.

7. ОС Windows 95/98: Основи роботи (структура робочого стола, запуск програм, управління вікнами).

8. ОС Windows 95/98: Робота з файлами та каталогами. Пошук файлів.

9. ОС Windows 95/98: Налаштовування.

10. Програма Блокнот.

11. Програма Калькулятор.

12. Графічний редактор Paint.

13. Редактор WordPad.

14. Редактор MS Word: Основи роботи (структура вікна, переміщення по документу, ввід та редагування тексту).

15. Редактор MS Word: Форматування документів.

16. Редактор MS Word: Робота з списками.

17. Редактор MS Word: Робота з таблицями.

18. Редактор MS Word: Вставка малюнків в документ.

19. Редактор MS Word: Робота з формулами.

20. Редактор MS Word: Засіб WordArt.

21. MS Excel: Структура робочого листа. Переміщення по робочій книзі та робочому листі. Виділення комірок та діапазонів.

22. MS Excel: Ввід та редагування даних. Копіювання та переміщення даних. Автозаповнення.

23. MS Excel: Робота з формулами. Платіжна відомість.

24. MS Excel: Організація розгалужень.

25. MS Excel: Побудова діаграм.

26. MS Excel: Робота з картами.

27. MS Excel: Зведені таблиці.

28. MS Excel: Таблиці даних.

29. MS Excel: Засіб Підбір параметра.

30. MS Excel: Робота зі сценаріями.

31. MS Excel: Засіб Пошук розв’язку.

32. MS Excel: Апроксимація експериментальних даних лінійною функцією.

33. Структура баз даних MS Access.

34. Структура таблиць бази даних MS Access.

35. MS Access: Зв’язки між таблицями.

36. MS Access: Робота з таблицями.

37. Створення запитів у MS Access.

38. MS Access: Форми. Введення даних за допомогою форм.

39. MS Access: Звіти. Виведення інформації за допомогою звітів.

40. Комп’ютерні мережі.

41. Робота з Internet Explorer.

42. Електронна пошта. Новини(телеконференції).

43. Telnet. Ftp. IRC. ICQ.

44. Пошук інформації в Інтернет. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑