Тема 11. Редактор MS Word: Форматування документів

РЕЖИМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

В MS Word 2000 є шість режимів[1] відображення документа на екрані. Це

· звичайний режим (Обычный режим)

· режим розмітки (Режим разметки)

· режим структури (Режим структуры)

· режим Web-документа (Режим Web-документа)

· режим попереднього перегляду Web-сторінки

· режим попереднього перегляду

Звичайний режим є режимом, в якому формат тексту і розмітка сторінки відображаються в спрощеному вигляді. Цей режим підходить для більшості задач правки та форматування. стандартним режимом роботи з документом.

Режим розмітки відображає документ так, як він буде надрукований. Заголовки, примітки, колонки займають свої справжні місця. Документ відображується по сторінках. В цьому режимі допускається редагування та форматування тексту.

Режим структури – це відображення документа на екрані, в якому зручно переглядати його структуру. Заголовки документу доповнюються відступами, що наочно показує рівень вкладеності заголовків. В режимі структури легко змінювати рівень вкладеності заголовків і переміщувати великі фрагменти тексту шляхом переміщення відповідних заголовків.

Режим Web-документа – це відображення документа у вигляді, який він буде мати при перегляді за допомогою програми для перегляду Web-сторінок – броузера. Документ в цьому режимі буде відображатись як одна довга сторінка, текст буде переноситись так, щоби він вміщувався в вікно. Цей режим є особливо зручним при створенні Web-сторінок.

 Перемикання цих режимів здійснюється за допомогою блоку кнопок, що розташовані зліва від горизонтальної смуги прокрутки: . Ці кнопки вмикають:  – звичайний режим,  – режим Web-документа,  – режим розмітки,  – режим структури.

 Режим попереднього перегляду Web-сторінки дозволяє побачити, як документ буде відображатись в броузері. Копія документу зберігається як Web-сторінка і відкривається в броузері, який використовується за замовчуванням. Якщо броузер ще не запущений, то він буде запущений автоматично. Його відмінність від режиму Web-документа полягає в тому, що в режимі Web-документа документ відображається за допомогою редактора MS Word, а в режимі попереднього перегляду Web-сторінки він відображається за допомогою броузера, тобто, програми для перегляду Web-сторінок. Як наслідок, в режимі Web-документа можна вносити зміни в документ, а в режимі попереднього перегляду Web-сторінок – ні. Вмикання цього режиму здійснюється вибором з головного меню: ФайлÞ Предварительный просмотр Web-страницы.

Режим попереднього перегляду зручно використовувати для перегляду зразу декількох сторінок документа в зменшеному вигляді. Цей режим перегляду був розглянутий в попередній лекції (Тема 10. Редактор MS Word: Основи роботи з редактором).

 Масштаб відображення сторінки документа можна задати, ввівши в вікно Масштаб , яке знаходиться на панелі інструментів потрібне значення в відсотках або вибрати його зі списку, розкривши список кнопкою , яка знаходиться справа від вікна Масштаб. Можна задати масштаб і вибором з головного меню: ВидÞМасштаб.

 ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОРІНКИ

 Задати параметри сторінки, а саме – розміри сторінки та полів, орієнтацію тексту на сторінці можна вибравши з головного меню Файл Þ Параметры страницы.... В результаті відкривається вікно Параметры страницы:

На вкладці Поля можна вказати ширину полів. Задання значення в полі Переплет призводить до того, що розмір лівого поля[2] збільшується додатково на цю величину, якщо відсутня позначка Зеркальные поля. Якщо позначка присутня, то додатково збільшується ліве поле на сторінках з непарними номерами і праве поле на сторінках з парними номерами.

Якщо сторінка містить колонтитули[3], то їх розміщення можна задати, вказавши відстань від краю сторінки до колонтитула у віконцях

Встановлення позначки Зеркальные поля призводить до того, що задані розміри правого і лівого поля застосовуються для сторінок з непарними номерами, а для сторінок з парними, ці розміри міняються місцями, тобто, розмір її правого поля рівний розміру лівого поля сторінки з непарним номером, а розмір лівого поля рівний розміру правого поля сторінки з непарним номером.

Встановлення позначки 2 страницы на листе дозволяє друкувати на одному листі зразу дві сторінки. Цю опцію застосовують, коли принтер не підтримує автоматичної подачі листів паперу малого формату. Наприклад, більшість принтерів підтримують формат А4, але не всі підтримують формат А5 (лист паперу цього формату вдвічі менший ніж А4). Тому, щоби одержати документ на листах такого формату, здійснюють друк на листах А4, по дві сторінки на лист, після чого листи розрізають.[4]

 В фреймі (рамці) Образец відображаються зміни в форматі сторінки при зміні її параметрів.

 Вкладка Размер бумаги дозволяє встановити розмір листів паперу, на яких буде здійснюватись друк документа. Для листів стандартних форматів (А4, А5 і т.д.) розміри вказувати не потрібно. Достатньо вибрати зі списку потрібний формат – розміри встановляться автоматично. Кількість форматів, які відображаються на вкладці, а також наявність інших опцій, залежить від різновиду принтера. На цій вкладці встановлюється також орієнтація тексту на сторінці – текстова (рядок тексту йде паралельно меншій стороні) чи альбомна (рядок тексту йде паралельно довшій стороні). Вигляд вкладки наведено нижче:

ФОРМАТУВАННЯ СИМВОЛІВ

 Під форматуванням символів розуміють вибір шрифту (його типу), його розміру, накреслення та кольору, а також встановлення інтервалів між символами. Форматування символів здійснюється вибором з головного меню ФорматÞШрифт. На екрані відкривається вікно Шрифт:

 Використовуючи вкладку Шрифт, можна задати його тип, накреслення, розмір, колір, тип і колір лінії, що буде використовуватись для підкреслення. Можна також видозмінити шрифт вибираючи одну з опцій в фреймі Видоизменение. Текст, записаний вибраним шрифтом з заданими параметрами, відображається в вікні Образец.

Нижче вікна виводиться інформація про те, до якого класу належить шрифт: шрифти для екрану, шрифти для принтера, шрифти TrueType. Якщо шрифт є екранним, то друкування здійснюється найбільш схожим доступним шрифтом. Якщо шрифт є шрифтом для принтера, то на папері він буде виглядіти не зовсім так, як відображається на екрані. Шрифт TrueType виглядить однаково на екрані і на папері.

 Вкладка Интервал дозволяє збільшити або зменшити інтервал між символами порівняно з стандартним, величину самих символів, а також змістити вгору чи вниз символи відносно рядка. Вкладка також містить вікно, в якому можна спостерігати результати змін.

 Вкладка Анімація дозволяє прикрасити виділений текст динамічними елементами: пунктирними лініями, які рухаються навколо виділеного тексту, мерехтінням тексту чи фону та іншими. Призначення, в такий спосіб виділеного тексту, – привернути увагу читачів. Зрозуміло, що на надрукованому документі ефектів цих немає. Їх можна бачити лише в електронному документі, тобто на екрані монітора.

 Трапляється ситуація, коли при наборі тексту, забувши перемкнути регістр CapsLock, написавши речення, а потім глянувши на екран, бачать, що речення починається з малої літери, а інші літери є великими, тобто, що речення набрано навпаки. MS Word дозволяє виправити цю ситуацію без перенабору тексту. Для цього виправлення потрібно вибрати ФорматÞРегистр. На екрані відкривається діалогове вікно Регистр:

 Вибір в вікні останньої опції (або першої) дозволить автоматично змінити регістр літер. ФОРМАТУВАННЯ АБЗАЦІВ

 Текст в документі розбивають на окремі ділянки – абзаци. Абзац – це ділянка тексту, перший рядок якої починається відступом. Кінець абзацу знаходиться на рядок вище, ніж початок наступного абзацу. MS Word позначає кінець абзацу символом ¶. Символ видимий при втопленій кнопці Непечатаемые символы, на якій зображено такий самий значок.

 Абзац завершується при натисканні клавіші Enter, що призводить до вставки символу кінця абзацу. Щоби об’єднати два абзаци в один, достатньо видалити символ кінця першого[5] абзацу.

 Текст абзацу можна вирівнювати в чотири способи: по лівій стороні, по правій стороні, по центру, а також по ширині текстового поля. Для цього потрібно помістити курсор в будь-яке місце абзацу, який потрібно вирівняти, після чого клацнути на потрібній кнопці:

 – вирівнювання по лівій стороні,  – вирівнювання по правій стороні,  – вирівнювання по центру,  – вирівнювання по ширині текстового поля.

 Параметри абзацу можна задати, вибравши з головного меню ФорматÞАбзац. На екрані відкривається однойменне вікно:

 В полі Выравнивание можна встановити, шляхом вибору зі списку, один з чотирьох типів вирівнювання. Встановлення в такий спосіб типу вирівнювання цілком еквівалентне використанню розглянутих вище кнопок з панелі Форматирование.

Фрейм Отступ дозволяє задати відступи зліва і справа від границь текстового поля (тобто від границь полів), а також величину відступу першого рядка абзацу.

В фреймі Интервал можна задати величину відступу перед і після абзацу, а також величину інтервалу між рядками абзацу.

Коли є абзац (або деякий фрагмент тексту), що відформатований з певним форматом, то можна використовуючи його, відформатувати будь-який інший. Для цього виділимо абзац (або фрагмент), після чого клацнемо мишею на кнопці Формат по образцу . Вказівник миші набуде вигляду щітки, яка зображена на кнопці. Перемістивши щітку на початок потрібного фрагменту, натиснувши і утримуючи ліву клавішу миші, "зафарбовуємо" фрагмент, що потрібно відформатувати. Зафарбований фрагмент матиме такий самий формат, як і зразок. Після зафарбування фрагмент має інверсний колір. Щоби його зняти, достатньо клацнути мишею.

Форматування абзацу також можна здійснити за допомогою лінійки форматування:

 

 Ширина абзацу регулюється нижніми правим та лівим виступами, а відступ першого рядка абзацу – верхнім виступом. Для форматування абзацу, слід встановити в будь-яке місце цього абзацу курсор і пересунути виступи в потрібні положення за допомогою миші.

 НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК

 Для вставки номерів сторінок потрібно вибрати з головного меню: ВставкаÞНомера страниц. На екран виводиться вікно Номера страниц:

В цьому вікні можна задати положення номера (внизу чи вверху сторінки), а також його вирівнювання (справа, зліва, по центру, всередині, зовні). Вибране положення та вирівнювання ілюструється на зображенні листа в фреймі Образец. Для одержання стандартної нумерації сторінок в книзі, потрібно застосовувати зовнішнє вирівнювання (Снаружи)[6]. Зняття позначки Номер на первой странице призведе до того, що номер на першій сторінці проставлений не буде.

 Якщо потрібно почати нумерацію не з одиниці, а з якогось іншого номера, то потрібно клацнути на кнопці Формат, і в вікні, що відкриється вказати початковий номер нумерації.

 Нумерація сторінок здійснюється після натискання кн. ОК. Переглянути нумерацію сторінок можна в режимі розмітки. СПИСКИ

 Списки є двох видів: нумеровані та маркіровані. Елементам нумерованого списку передує їх номер, а елементам маркірованого списку – маркер. Маркер являє собою символ, що належить одному з шрифтів.

 Приклад нумерованого списку:

1. Математика

2. Фізика

3. Хімія

4. Інформатика

5. Історія

Приклад маркірованого списку:

· Математика

· Фізика

· Хімія

· Інформатика

· Історія

Створити нумерований список можна клацнувши на кнопці Нумерация . На екрані з’являється номер першого елемента – 1. Тепер можна вводити сам елемент списку. Після його вводу, натиснувши клавішу Enter, автоматично записується номер наступного елемента – 2 і т.д.

Коли всі елементи списку вже введені, для його завершення потрібно два рази натиснути клавішу Enter. Цілком аналогічно створюється маркірований список, тільки слід замість кнопки Нумерация клацнути мишею на кнопці Маркеры .

 Можна для створення списків скористатись вибором з головного меню:

ФорматÞСписок.

 На екрані відкривається вікно Список:

 Вкладка Маркированный дозволяє вибрати потрібний вид маркера. Для створення списку з маркером, що приглянувся, достатньо двічі клацнути на відповідній картинці. Якщо потрібного маркера серед представлених немає, то можна замінити один з зображених маркерів іншим. Для цього, клацнувши на маркері, який ми вирішили замінити, клацаємо далі на кнопці Изменить. На екрані відкривається вікно Изменение маркированного списка:

 Клацнувши на кнопці Маркер, в вікні Символ, яке розкривається, вибираємо потрібний значок для маркера (клацнувши на значку, а потім на кн. ОК):

 Після цього ми знову повертаємось до вікна Изменение маркированного списка, де також слід натиснути кн. ОК.

 Як видно з наведеного снепшоту вікна Изменение маркированного списка, можна також регулювати величину задавати величину відступу тексту і маркера від краю лівого поля.

 Вибравши вкладку Нумерованный в вікні Список, ми маємо змогу вибрати один з декількох способів нумерації:

 Можлива ситуація, коли нумерований список переривається. Наприклад, написавши 10 пунктів списку, ми вирішили написати пояснення до них. Після пояснення, далі знову хочемо продовжити список. Клацнувши на кнопці Нумерация, може трапитись, що замість номера 11, з’явиться номер 1, тобто, нумерація почнеться спочатку. В цьому випадку потрібно вибрати з головного меню ФорматÞСписокÞвкл.Нумерованный, де поставити відмітку біля опції продолжить, після чого клацнути на кнопці OK.


[1] інші версії мають інші режими відображення

[2] якщо місце зшивки сторінок (тобто, Положение переплета) знаходиться зліва.

[3] Колонтитул – це текст або малюнок, який розміщується вгорі (верхній колонтитул) або внизу (нижній колонтитул) сторінки, на її полях. Верхній колонтитул, в більшості випадків, містить назву розділу книги, а нижній – номер сторінки.

[4] При цьому потрібно ще вибрати альбомну орієнтацію тексту на сторінці.

[5] – першого з двох розглядуваних, а не першого взагалі.

[6] якщо документ не є частиною книги, яка починається з парної сторінки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑