Тема 9. Стандартні програми Windows 95/98:

Графічний редактор Paint. Редактор WordPad

Графічний редактор Paint

 Графічний редактор Paint є стандартною програмою Windows і призначений для побудови малюнків у точкових форматах, а також для редагування і перетворення вже створених малюнків чи фотографій. Він дозволяє:

- задавати розміри малюнка (полотна);

- здійснювати вибір різноманітних інструментів для малювання (пензлі, олівець, пульверизатор, засіб для суцільного зафарбовування замкнутої області, набори для побудови еліпсів, прямокутників, прямих та кривих);

- задавати колір фону малюнка та основний колір;

- змінювати палітру фарб;

- вставляти текст у малюнок;

- виділяти прямокутні та довільні за формою ділянки малюнка для подальшого їх переміщення, копіювання, видалення;

- збільшувати масштаб малюнка для кращого вимальовування деталей;

- здійснювати перетворення виділеного фрагмента малюнка (розтяг, віддзеркалення, поворот);

- вставляти в існуючий малюнок фрагментів з іншого малюнка;

- автоматично задавати колір, ідентичний кольору заданої точки (фрагмента);

- зберігати малюнок в різноманітних графічних форматах.

Отже, як слідує з наведеного вище списку, графічний редактор Paint має досить широкі можливості для створення малюнків, які потім можна роздрукувати або використати як елементи інших документів, наприклад, вставляти в документи Word або в Web-сторінки.

 Запуск графічного редактора здійснюється вибором

Кн. Пуск  Программы  Стандартные Paint

В результаті, на робочому столі розкривається вікно програми (мал.1).

 

Мал. 1. Вікно графічного редактора Paint.

Встановлення розмірів малюнка

 Перед тим, як приступити до створення малюнка, слід задати його розміри. Це можна зробити в два способи.

Перший спосіб є цілком аналогічний зміні розмірів вікна Windows: перемістити вказівник миші на один з маркерів, які мають вигляд маленьких чорних квадратиків. Коли вказівник миші буде встановлений на маркері, то він набуде форми двонапрямленої стрілки. Два з цих маркерів знаходяться посередині правої і нижньої границі полотна, а третій в правому нижньому куті. Далі, захопивши їх мишею, переміщувати в потрібному напрямку.

 Другий спосіб полягає в виборі з головного меню РисунокАтрибуты. Розміри задаються у вікні Атрибуты, що відкривається.

 

 Робота з кольором

 Основний колір – це той колір, який використовується різними інструментами (олівцем, пензлем та іншими) для побудови точок, ліній, фігур. Колір фону – це колір полотна, на якому буде створюватись малюнок. Встановлені основний колір і колір фону відображаються на індикаторі, в лівій частині палітри: . В верхньому квадратику показано основний колір, а в нижньому – колір фону. При встановленні нового кольору фону, полотно, навіть без нанесеного на ньому малюнка, автоматично не змінює свій колір. Колір фону проявляється при вирізанні фрагмента малюнка і при використанні гумки (місце вирізаного або витертого фрагмента буде зафарбовано кольором фону). Для того, щоби зафарбувати полотно (ще без малюнка) новим встановленим кольором фону, потрібно вибрати інструмент Заливка, після чого, клацнути правою клавішею на полотні. Можна також вибрати з головного меню Рисунок  Очистить.

 Встановлення основного кольору здійснюється клацанням лівою клавішею на потрібному кольорі в палітрі. Аналогічно здійснюється встановлення кольору фону, тільки клацати потрібно правою клавішею.

 Можна замінити колір в палітрі на інший колір. Для цього потрібно двічі клацнути мишею на кольорі, який потрібно замінити. На екрані відкривається вікно Изменение палитры:

 

В вікні треба клацнути мишею на кольорі, який потрібно встановити, після чого – на кнопці ОК. Якщо потрібно колір, якого немає в основній палітрі в вікні Изменение палитры, то можна задати свій, скориставшись кнопкою Определить цвет.

Часто зустрічається ситуація, коли при редагуванні деякого малюнка чи фотографії потрібно підібрати деякий колір. Для задання потрібного кольору, замість його підбирання, зручно користуватись інструментом Выбор цветов. Вибравши його і клацнувши мишею на точці малюнка чи фотографії, що має потрібній колір, ми автоматично встановимо його як основний.

Інструменти

 Панель інструментів містить 16 кнопок для вибору різних інструментів для побудови малюнків. Вибір інструменту здійснюється простим клацанням на ньому мишею. Нижче приведемо список інструментів (зліва направо і зверху вниз) з вказівкою їх призначення.

- Выделение произвольной области . Дозволяє виділити довільну (за формою) область малюнка для наступної роботи з нею. Для виділення області потрібно утримуючи натиснутою ліву клавішу миші здійснити обхід області.

- Выделение . Дозволяє виділити прямокутну ділянку. Для виділення потрібно утримуючи натиснутою ліву клавішу миші здійснити переміщення по діагоналі прямокутника.

- Ластик/Цветной ластик . Видаляє лінії та інші елементи малюнка.

- Заливка . Зафарбовує зв’язну область з фіксованим кольором в заданий колір.

- Выбор цветов . Дозволяє встановити основним кольором колір вибраної точки малюнка, тобто, здійснює автоматичний підбір кольору.

- Масштаб . За допомогою цього інструменту можна збільшити малюнок (фрагмент малюнка) в 2, 6 і 8 разів. Це дозволяє більш чітко вималювати його елементи.

- Карандаш. Основний засіб малювання. Відповідає пензлю найменшого розміру.

- Кисть . При виборі пензля надається можливість вибрати його форму і розмір.

- Распылитель . Електронний аналог пульверизатора. Дозволяє розбризкувати основний колір у вигляді хмарок різної щільності (є три варіанти).

- Надпись . Засіб для вставки тексту в малюнок. Після його вибору потрібно перемістити вказівник (утримуючи ліву клавішу) миші по діагоналі прямокутника, в якому має знаходитись текст. В утвореному прямокутнику з’являється курсор, після чого можна вводити текст.

- Линия . Дозволяє побудувати пряму, точніше відрізок. Для побудови, після вибору цього інструменту, потрібно натиснути ліву клавішу миші в початковій точці відрізка і, утримуючи натиснутою клавішу, перемістити вказівник миші в кінцеву точку відрізка.

- Кривая . Дозволяє побудувати криву або її елемент. Для побудови сполучаємо першу точку і останню точку кривої утримуючи ліву клавішу миші. В результаті одержується відрізок прямої. Цей відрізок можна зігнути, переміщуючи мишу з утриманням лівої клавіші. Вказівник миші при цьому відіграє роль своєрідного захвату. Відпустивши клавішу, можна захопити лінію в другому місці і знову зігнути. Після двох таких деформацій, крива фіксується. Прямоугольник . Побудова здійснюється переміщенням вказівника миші по діагоналі прямокутника з утримуванням лівої клавіші. Для побудови квадрата потрібно під час побудови утримувати натиснутою клавішу Shift. При виборі цього інструменту є можливість вибрати різновид фігури: прямокутник, заповнений кольором фону; прямокутник, зафарбований основним кольором, або незаповнений прямокутник.

- Многоугольник . Дозволяє будувати замкнутий многокутник. Для побудови многокутника потрібно сполучити першу і другу вершину многокутника, переміщуючи вказівник миші і утримуючи ліву клавішу. Побудова наступних сторін здійснюється автоматично – достатньо клацнути мишею в точках, де мають бути вершини многокутника. Після клацання на місці останньої вершини, потрібно двічі клацнути мишею – в результаті перша вершина з’єднається з останньою – многокутник замкнеться.

- Эллипс . Побудова еліпса здійснюється переміщенням вказівника з утримуванням натиснутою лівої клавіші миші. Для побудови кола потрібно додатково утримувати натиснутою клавішу Shift.

- Скругленный прямоугольник . Побудова прямокутника з закругленими вершинами; здійснюється аналогічно побудові звичайного прямокутника.

Робота з фрагментами

Виділений фрагмент (або малюнок в цілому) можна перетворити вибравши з головного меню Рисунок, а далі – потрібний вид перетворення:

 

Вибір пункту Отразить/повернуть призводить до відкриття вікна

.

Як видно, вибір цього пункту меню дозволяє віддзеркалити фрагмент (або малюнок в цілому) відносно горизонтальної та вертикальної осей, а також повернути його на кути 90, 180, 270.

Вибір пункту Растянуть/наклонить призводить до виводу вікна:

 

Суть перетворень зрозуміла з малюнків, що наведені в вікні.

Пункт Обратить цвета дозволяє замінити кольори у виділеному фрагменті на протилежні (інверсні).

Пункт Атрибуты дозволяє встановити кольорову або чорно-білу палітру, змінити розміри малюнка, а також одиниці (см, дюйми, точки).

Пункт Очистить призначений для очистки полотна від малюнка. Очистка здійснюється всього малюнка, а не фрагменту, і зводиться до зафарбування малюнка кольором фону.

Використання пункту Непрозрачный фон розглянемо на прикладі. Припустимо ми намалювали коло. Тепер виділимо його (за допомогою кнопки Выделение, – тобто виділяємо прямокутну область, що включає в себе коло) і скопіюємо в буфер (Ctrl+C). Вставимо його тепер з буфера в малюнок (Ctrl+V). Якщо біля пункту Непрозрачный фон стоїть позначка, то поверх малюнка вставляється прямокутник (з колом), який закриє собою частину малюнка:

 

Якщо позначки не стоїть, то колір фону не заміщає (не накриває) точок зображення:

 

Текстовий редактор WordPad

Текстовий редактор WordPad можна використовувати для створення документів, які крім тексту можуть включати в себе малюнки, таблиці та формули. Правда, засобів для їх створення сам WordPad не має. На відміну від свого попередника – текстового редактора Write, який додавався до Windows 3.1, він навіть не має власного формату для збереження файлів. Як і редактор Блокнот він є одновіконним. Для одночасного відкриття двох документів потрібно запустити дві копії редактора.

Після запуску (кн.ПускПрограммыСтандартныеWordPad) відкривається вікно програми:

 

 При наборі тексту перехід на наступний рядок здійснюється автоматично. Коли набір абзацу завершено, слід натиснути на клавішу Enter. При цьому курсор (І-курсор, як і в програмі Блокнот) переміщується на початок нового абзацу. Величина відступу першого рядка абзацу задається в вікні Абзац (ФорматАбзац):

В цьому ж вікні можна задати відступи тексту від границь правого і лівого полів, а також спосіб вирівнювання (по лівому краю, по правому краю, по центру). Вирівнювання по ширині відсутнє. Абзацні відступи, а також відступи від границь полів, можна задати і за допомогою лінійки, яка знаходиться під панеллю з кнопками. Нижні движки на ній задають відступи від границь полів, а верхній – відступ першого рядка абзацу (абзацний відступ). Для встановлення потрібних відступів движки треба просто пересунути за допомогою миші.

 Виділення тексту здійснюється так само, як і в програмі Блокнот, ­– за допомогою миші або за допомогою клавіш зі стрілками (з утриманням клавіші Shift). В виділеному тексті можна змінювати шрифт, скориставшись кнопкою (на якій зображено чорний трикутник) в правій частині вікна Шрифт

Клацнувши на ній мишею, з списку, що з’являється, вибираємо потрібний шрифт.

Розмір шрифту можна задати, скориставшись однойменним вікном Размер шрифта на панелі інструментів: .

 Накреслення шрифту і колір задається за допомогою кнопок . Ж – відповідає напівжирному шрифту, К – курсиву, Ч – шрифту з підкресленням літер. Остання кнопка виводить на екран список кольорів зі зразками для встановлення кольору символів.

 Кнопки  призначені для вирівнювання тексту в абзаці. В який спосіб вирівнюється текст є зрозумілим з зображень на кнопках.

 WordPad допускає створювати маркіровані списки. Приклад маркірованого списку наведено нижче:

·                 Internet Explorer – програма для перегляду Web-сторінок.

·                 Outlook Express – програма для роботи з електронною поштою та новинами.

·                 FrontPage – програма для створення Web-сторінок. Як програму для створення Web-сторінок можна також використовувати редактор Word.

·                 PowerPoint – програма для створення презентацій.

WordPad дозволяє використовувати тільки один вид маркерів – у вигляді точки. Для створення маркірованого списку, потрібно встановити курсор в відповідне місце, після чого натиснути кнопку . Клавішу Enter слід натискати після завершення набору пункту списку. Коли створення списку завершено, треба двічі натиснути клавішу Enter.

 Виділений текст можна видалити, перемістити з документа в буфер (вирізати), скопіювати в буфер. Копію тексту з буферу можна вставити в будь-яке місце документа. Крім способів, описаних при розгляді програми Блокнот (див. Тема08), можна скористатись кнопками на панелі інструментів.

 Нижче приведено короткий опис призначень кнопок на панелі інструментів. Вони мають таке саме призначення і в інших програмах фірми Microsoft (Word, Excel).

 – вирізання виділеного тексту в буфер

 – копіювання виділеного тексту в буфер

 – вставка копії тексту з буферу в документ. Текст вставляється в місце, де знаходиться курсор

 – відміна останньої дії

 – створення нового документа. Перед створенням нового документа, старий необхідно зберегти, оскільки новий документ замістить старий. А в тім, програма виводить попередження про необхідність збереження при закритті або створені нового документа

 – відкриття документа.

 – збереження документа.

 – друк документа

 – попередній перегляд документа перед друком

 – пошук заданого фрагмента тексту в документі

 – вставка дати і часу в документ

 Збереження документа здійснюється клацанням мишею на відповідній кнопці (див. вище). На екран виводиться вікно

,

 в якому потрібно задати ім’я документа, папку, в якій його потрібно зберегти, а також тип (формат файла). Зберегти документ можна в одному з декількох форматів. Їх список приведено нижче на малюнку:

 

Файл формату Текстовий документ є файлом ANSI[1], тобто містить тільки літери і цифри, а також знаки пунктуації. Він не містить ніякої інформації про абзацне чи символьне форматування. Аналогічні файли створює програма Блокнот. При записі файл одержує розширення .txt.

Файл формату Текстовий документ MS-DOS є файлом з розширеним набором ASCII. Як і в попередньому випадку, розширення цього файла є .txt. При виборі цього формату кирилиця буде правильно відображається програмами MS-DOS.

Файл формату RTF є стандартним типом файлів для збереження текстових документів з абзацним та символьним форматуванням. Він використовується для передачі файлів між різними текстовими редакторами. Документ WordPad потрібно зберігати саме в такому форматі, особливо коли він містить таблиці. Файли цього формату мають розширення .rtf.

Файл формату Word для Windows 6.0 отримує розширення .doc. Якщо в документ WordPad вставлені таблиці чи формули, підготовлені за допомогою версій Word, старших, ніж версія 6.0, то при збереженні в цьому форматі ці об’єкти можуть бути або втрачені або змінити свою форму.

 В документі в форматі Unicode кожна літера кодується 16 бітами (двома байтами). За допомогою цієї системи кодування можна відобразити близько 65000 символів. Їх достатньо, щоби закодувати практично всі символи більшості народів світу. Розширення файла в цьому форматі – .txt. Файл не містить інформації про форматування.

 В документ WordPad, як вже відмічалось, можна вставляти малюнки. Для цього потрібно скопіювати малюнок в буфер (Ctrl+C), з якого потім здійснити вставку в документ WordPad (Ctrl+V).

 Пошук слова чи фрази в документі здійснюється клацанням мишею на кнопці . В вікні Поиск, яке відкривається,

потрібно ввести в полі Образец потрібне слово, після чого клацнути на кнопці Найти далее. Знайдене слово буде виділене інверсним кольором.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Наверх ↑