ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ КУРСУ

1. Основні поняття інформатики.

1.1. Роль інформатики та обчислювальної техніки на сучасному етапі розвитку суспільства.

1.2. Інформатика як наука про методи обробки інформації. 

1.3. Позиційні системи числення. Переведення чисел із однієї системи числення в іншу.

1.4. Арифметичні операції з числами в позиційних системах числення

1.5. Файлова структура організації зберігання інформації 

1.6. Операції з файлами та папками у середовищі операційної системи.

Тематичний контроль №1 за темами 1.1…1.6

• Одержання і початок виконання контрольної роботи

2. Архітектура обчислювальної системи.

2.1. Поняття обчислювальної системи. Поділ на апаратну та програмну складові.

2.2. Функціональна схема комп’ютера. Основні пристрої комп’ютера та їх функції

2.3. Характеристики процесора та внутрішньої пам’яті комп’ютера.

2.4. Характеристика пристроїв введення інформації. 

2.5. Зовнішня пам’ять комп’ютера. Носії інформації та їх основні характеристики

2.6. Монітори. Основні характеристики моніторів.

2.7. Принтери. Основні характеристики принтерів.

2.8. Загальні вимоги до робочого місця оператора ПК.

Тематичний контроль №2 за темами 2.1…2.8

3. Системне та прикладне програмне забезпечення.

3.1. Операційна система комп’ютера.

3.2. Прикладне програмне забезпечення.

3.3. Системне програмне забезпечення.

4. Операційна система Windows 98.

4.1. Основні відомості та прийоми роботи з Windows 98. Робочий стіл, панель задач, системне меню.

4.2. Робота з діалоговими вікнами. Панель управління. Файли, папки, диски.

4.3. Довідкова система Windows 98.

4.4. Стандартні програми, що входять у склад windows. Текстовий редактор ”Блокнот”

4.5. Графічний редактор Paint.

4.6. Текстовий процесор Wordpad

4.7. Пошук файлiв та папок засобами Windows. Провiдник.

4.8. Робота із файловою системою Windows 98.

4.9. Растрові та масштабовані шрифти (True Type). Використання шрифтів при виведенні на екран та принтер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑