ТЕМА 4.1. Основні ВІДОМОСТІ ТА прийоми роботи з Windows 98.

РОБОЧИЙ СТІЛ, ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ, СИСТЕМНЕ МЕНЮ

Основні відомості про ОС Windows 98.

На українському ринку особливою увагою користуються операційні системи сімейства Windows. Найбільш поширені такі версії: Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP. Прийоми та методи роботи для цих операційних систем у значній мірі співпадають. Тому освоївши одну з них, неважко буде працювати і з іншими.

Ми зупинимося на розгляді операційної системи Windows 98, оскільки вона володіє найбільшою універсальністю, має найширше розповсюдження і, відповідно, особливу підтримку у виробників апаратного та програмного забезпечення. Для комп’ютера, що працює під управлінням цієї ОС, найбільш просто підібрати прикладні програми та драйвери пристроїв.

Windows 98 є графічною операційною системою для комп’ютерів платформи IBM PC. Її основні засоби управління – графічний маніпулятор (миша або інший аналогічний пристрій) та клавіатура. Система призначена для керування автономним комп’ютером, але також містить всі необхідні засоби для створення невеликої локальної комп’ютерної мережі (однорангової мережі) та має засоби для інтеграції комп’ютера до всесвітньої мережі Інтернет.

Операційна система Windows 98 є об’єктно-орієнтованою. Це означає, що всі елементи цієї системи організовані у вигляді об’єктів. У багатьох випадках об’єкти мають графічне зображення у вигляді піктограм (піктограма – невеличкий символічний рисунок із підписом). Кожен об’єкт володіє певними властивостями. Дії, які можна виконувати над об’єктом, та його властивості доступні через контекстне меню правої клавіші миші.

Основні прийоми роботи з ОС Windows 98

У Windows 98 більшу частину команд можна виконувати за допомогою миші. З мишкою пов’язаний активний елемент управління – вказівник миші. При переміщенні миші по плоскій поверхні вказівник переміщається по поверхні екрану, що називається "робочим столом", і його можна позиціонувати на піктограмах об’єктів або на елементах управління прикладних програм.

Основними прийомами управління за допомогою миші є:

• натискання лівої клавіші миші (часто використовується для вибору або виділення об’єкта);

• подвійне натискання лівої клавіші миші – два натискання, виконані з невеликим інтервалом часу між ними (використовується для відкриття об’єкта);

• натискання правої клавіші миші (викликає контекстне меню, що містить основні команди для роботи з об’єктом та властивості об’єкта);

• перетягування (drag-and-drop) виконується шляхом переміщення миші при натиснутій лівій клавіші (зазвичай супроводжується переміщенням екранного об’єкта, на якому встановлено вказівник);

• розтягування (drag) виконується, так як і перетягування, але при цьому відбувається не переміщення екранного об’єкта (вікна), а зміна його розмірів;

• спеціальне перетягування виконується, як і перетягування, але при натиснутій правій клавіші миші (в кінці переміщення екранного об’єкта відкривається меню, що містить команди для копіювання об’єкта, його переміщення чи створення ярлика);

• зависання – наведення вказівника миші на піктограму об’єкта або на елемент yпpaвління і затримка його на певний час (при цьому часто з’являється спливаюча підказка, що коротко характеризує об’єкт).

Основні об’єкти ОС Windows 98

Далі розглянемо основні об’єкти, з якими приходиться мати справу користувачу, який використовує Windows 98.

"Робочий стіл". Після завантаження і входу в ОС Windows 98 на екрані монітора з’являється "робочий стіл". Таку назву він має завдяки тому, що чимось нагадує звичайний робочий стіл. На "робочому столі" Windows 98 знаходяться піктограми "Мой компьютер", "Козина", "Портфель", "Сетевое окружение" та інші піктограми папок, документів, ярликів, принтерів, інших об’єктів. У нижній частині робочого столу знаходиться "панель задач" із кнопкою "Пуск".

"Робочий стіл" має такі основні властивості·: "Фон", "Заставка", "Оформлення", "Параметри".

"Фон" представляє собою фоновий рисунок. Якщо фоновий рисунок не встановлено, то можна встановити фоновий узор, який чимось нагадує шпалери.

"Заставка" – це "рухомий" рисунок, який з'являється через встановлений проміжок часу, якщо не буде натискань клавіш на клавіатурі та переміщень миші. Як правило, заставки містять багато темних кольорів. Це пов’язано·з призначенням заставок: заставки повинні· зменшувати вигорання екрану і цим самим продовжити термін експлуатації монітору.

"Оформлення" включає в себе параметри діалогових вікон та робочого столу. Для робочого столу можна встановити колір, розміри невидимої сітки, розміри піктограм. Для діалогового вікна можна встановити колір його елементів, розміри кнопок управління вікном, колір активного та неактивного вікна, колір, тип та розміри шрифтів, інші параметри.

"Параметри" вказують, яку кольорову палітру підтримує монітор, скільки точок він відображає по горизонталі·та вертикалі·(роздільна здатність), тип монітору та відеоадаптера (мікросхеми, що управляє роботою монітору).

Зауважимо, що це основні властивості, їх може бути більше – все залежить від встановленого програмного та апаратного забезпечення).

 

"Панель задач". Панель задач знаходиться на робочому столі Windows. На панелі задач знаходиться кнопка "Пуск" i піктограми, які відповідають завантаженим програмам та відкритим вікнам. Для того, щоб перейти до активної задачі, досить натиснути лівою клавішею миші по її піктограмі. Панель задач можна розмістити вздовж будь-якої сторони екрану, а також змінити її розмір.

Крім кнопки "Пуск" на панелі задач може знаходитись годинник, індикатор клавіатури та iнші піктограми (все залежить від встановленого програмного забезпечення).

Індикатор клавіатури показує в якому режимі працює клавіатура i служить для переключення на потрібний алфавіт (російський, український, англійський та ін.).

Годинник відображає поточний час. Якщо затримати вказівник миші на годиннику, то з’явиться поточна дата.

Панель задач дозволяє впорядковувати вікна всіх відкритих документів чи завантажених програм. Для впорядкування необхідно клацнути правою клавішею миші по панелі задач i з контекстного меню вибрати один з методів впорядкування "Каскадом", "Зверху вниз", "Зліва направо". За допомогою панелі задач можна згорнути (мінімізувати) всі вікна, вибравши із контекстного меню правої клавіші миші пункт "Згорнути все".

Розглянемо параметри (властивості), які можна встановити для панелі задач. Щоб змінити властивості панелі задач, потрібно натиснути правою клавішею миші по панелі задач i з контекстного меню вибрати пункт "Властивості", далі "Параметри панелі задач" i відмітити необхідні параметри.

Параметр "Розташувати поверх всіх вікон" використовується у випадку, коли необхідно, щоб панель задач не перекривалася діалоговими вікнами.

Параметр "Автоматично забирати з екрану" показує панель задач у випадку, коли курсор миші підводиться до області, в якій знаходиться панель задач.

Параметр "Дрібні значки в головному меню" змінює розмір піктограм в головному меню кнопки "Пуск".

 

Параметр "Відображати годинник" показує теперішній час у протилежному від кнопки "Пуск" куті панелі задач.

Властивості панелі задач ще використовуються для конфігурування головного меню кнопки "Пуск". В це меню можна добавити нові елементи або знищити вже встановлені. Крім цього можна очистити папку "Документи". (В цій папці знаходяться ярлики 15-ти документів з якими працювали останнім часом).

Системне меню. Системне меню або меню кнопки "Пуск" призначено для спрощення роботи користувача з ОС. Це меню містить такі команди:

"Программы" – тут приводиться перелік встановлених на комп’ютері програм. Користувачу для запуску необхідної програми не потрібно шукати її на диску, а достатньо вибрати із списку і натиснути ліву клавішу миші.

"Избранное" – тут приводиться перелік гіперпосилань на ресурси Інтернет.

"Документы" – тут наводиться список 15-ти документів, із якими працювали останнім часом. Якщо документ не переміщений і не знищений, то користувач за допомогою цієї команди може його відкрити.

"Настройка" – включає засоби налагодження апаратних складових комп’ютера, принтерів, робочого столу, системного меню і т.д.

"Найти" – використовується для пошуку файлів та папок, комп’ютерів у локальній мережі, людей у Інтернеті.

"Справка" – викликає довідку по роботі із Windows та програмами, що входять у її склад.

"Выполнить" – використовується для запуску програм (можливо із параметрами).

"Завершение работы" – використовується для коректного закінчення роботи, зупинки комп’ютера, виходу із системи.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑