ТЕМА 4.3. Довідкова система Windows 98

 Сучасне програмне забезпечення відрізняється високою складністю, тому і в операційній системі, і у більшості прикладних програм передбачена наявність довідкових систем. Довідкову систему Windows 98 можна розглядати як автоматизований інформаційно-довідковий засіб.

 Довідкова система у діалогових вікнах.

У Windows 98 реалізовано декілька рівнів доступу до довідкової інформації. Особливо часто необхідність у швидкій і конкретній довідці виникає при роботі з елементами управління діалоговими вікнами. Цю можливість надає спеціальна кнопка підказки , розташована у правому верхньому куті діалогових вікон поряд із кнопкою закриття вікна. Після натискання на кнопці підказки вказівник миші приймає форму стрілочки із знаком запитання. Якщо навести його у такому стані на один із елементів управління діалогового вікна і натиснути лівою кнопкою миші, то з’явиться спливаюча підказка, в якій описано призначення даного елемента управління. Цим прийомом користуються при вивченні нових діалогових вікон.

Контекстна підказка 

Прийом отримання контекстної підказки діє у більшості діалогових вікон. Його зручно розглядати на прикладі стандартної програми Калькулятор, що входить у комплект поставки Windows 98 ("Пуск", "Программы", "Стандартне", "Калькулятор").

Вікно Калькулятора містить багато всеможливих елементів управління обчисленнями. Якщо натиснути по одному із них правою клавішею миші, то з’явиться запитання "Что это такое?". Натиснувши по цьому напису лівою клавішею миші, відкриється спливаюча підказка з описанням призначення цього елемента управління.

Довідкова система Windows 98

Класичний прийом виклику довідкової системи Windows 98 полягає у використанні головного меню ("Пуск", "Справка"), але це ж саме можна зробити із будь-якого вікна папки чи "Провідника", якщо скористатись пунктом "Справка" головного меню.

На панелі навігації вікна довідкової системи є три вкладиші: "Содежание", "Указатель", та "Поиск". Панель навігації служить для відшукання потрібного розділу і статті довідкової системи. На панелі змісту відображається текст поточної статті.

 

На вкладиші "Содержание" розділи довідкової системи представлені у вигляді ієрархічної структури даних, дуже схожої на зміст звичайних книг. Розділи самого високого рівня легко охопити швидким поглядом. Розділ розкривається одним натисканням лівої клавіші миші. Всередині розділу можуть міститися вкладені розділи або окремі статті. При натисканні на статті її текст відображається на правій панелі.

Статті довідкової системи, представлені на правій панелі, можуть активно використовувати так званні перехресні посилання. Перехресні посилання оформлені у вигляді виділених фрагментів тексту. При натисканні на таких фрагментах відбувається перехід до іншої статті, зміст якої доповнює або уточнює першу. Текст, що містить зв’язки між окремими статтями, називається гіпертекстом. Для того щоб не збитись з пантелику при переходах по гіпертекстовому підручнику, використовують кнопки навігаційної панелі "Назад" і "Вперед".

Дані, представлені на вкладиші "Указатель", мають лінійну структуру (список). Фактично це алфавітний вказівник, аналогічний тим, які можна зустріти у кінці науково-технічних видань. Тут наведені терміни, що зустрічаються у довідковій системі програми. Якщо потрібно знайти конкретні дані і не хочеться переглядати весь зміст довідкової системи, використовують вказівник.

Знайшовши потрібний термін або поняття, потрібно натиснути по ньому двічі. Якщо цей термін зустрічається тільки в одній статті довідкової системи, то на правій панелі відразу буде відображений текст статті. Якщо даний термін зустрічається декілька раз, з’являється діалогове вікно, у якому можна вибрати потрібну статтю із запропонованого списку. 

Для таких великих систем як Windows 98, послідовний перегляд і змісту, і вказівника може бути незручним – у цьому випадку використовують вкладиш "Поиск". Ключове слово вводять в поле введення і натискають на кнопці "Список разделов". Якщо це слово зустрічається в статтях довідкової системи один раз, то на екрані відображається список відповідних статей. Перегляд включають подвійним натисканням на назві статті або виділивши статтю і натиснувши на кнопці "Вывести".

У довідковій системі Windows 98 ключове слово потрібно вводити повністю, інакше пошук працює некоректно. Довідкова система Windows 95 (і прикладні програми, що працюють у ній) мають інший, більш стійкий механізм, який дозволяє вводити фрагменти ключових слів, наприклад, тільки перші літери слів без закінчення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑