ТЕМА 4.2. РОБОТА З ДІАЛОГОВИМИ ВІКНАМИ. ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ. 

ФАЙЛИ, ПАПКИ, ДИСКИ

Діалогові вікна. Кожна програма чи документ запускається (відкривається) в окремому вікні, яке називають діалоговим. Звідси і походить назва операційної системи Windows (windows з англ. вікна). В силу об’єктно-орієнтованої природи операційної системи Windows вікна теж є об’єктами, що володіють певними властивостями, до яких можна віднести тип вікна (модальне, не модальне), заголовок вікна, кнопки управління вікном, рядок меню, панелі інструментів, статусний рядок, робочу область, полоси прокрутки (з’являються, якщо вмістиме вікна не можна повністю відобразити), статусний рядок та інші елементи управління.

 

Модальні вікна володіють тієї властивістю, що користувач не має доступу до інших вікон, поки не закінчить роботу з модальним вікном.

У заголовку вінка часто відображається назва прикладної програми та відкритого документа.

Кнопки управління вікном дозволяють:

*  згорнути (мінімізувати) вікно;

*  розгорнути (максимізувати) вікно;

  відновити початкові розміри вікна (до розгортання);

  закрити вікно.

  викликати довідку про елемент управління вікном.

Крім цього, діалогові вікна у лівому верхньому куті можуть мати кнопку для виклику системного меню для роботи з вікном. На цій кнопці відображається піктограма вікна.

Розміри діалогових вікон можна змінювати за допомогою розтягування за границю лівою клавішею миші. У випадку, якщо діалогове вікно не містить кнопок управління * і *, то розміри такого вікна фіксовані (не піддаються зміні).

Переміщати діалогове вікно можна перетягуванням лівою клавішею миші, взявши його за заголовок.

Операції зміни розмірів, переміщення, закриття, згортання та розгортання вікна можна також виконувати і за допомогою клавіатури. Для цього потрібно натиснути комбінацію клавіш Alt + SpaceBar (пропуск) і скористатися відповідною командою системного меню вікна.

Діалогові вікна прикладних програм мають рядок меню та панелі інструментів, за допомогою яких можна викликати команди, що реалізують можливості програми. Панелі інструментів дублюють відповідні команди меню і використовуються для покращення взаємодії користувача з прикладною програмою.

Полоси прокрутки дозволяють зміщувати (прокручувати) роботу область вікна по горизонталі і вертикалі так, щоб можна було переглянути вмістиме вікна.

Статусний рядок знаходиться у нижній частині діалогового вікна і у ньому відображаються режими роботи та інша інформація про стани прикладної програми.

Панель управління. Панель управління використовується у Windows для конфігурування апаратних складових системи, таких як миша, клавіатура, годинник, модем, принтери, тощо, для встановлення програмного забезпечення, шрифтів, драйверів, національних стандартів і т.д.

 

Файли, папки, диски. Файли та папки є об’єктами, за допомогою яких Windows керує збереженням інформації на дисках. Файли та папки утворюють файлову систему. Оскільки кожна папка може містити у собі інші папки з файлами, то файлова система має ієрархічну (деревоподібну) структуру. Переглянути цю структуру можна за допомогою програми "Провідник". Файли є надзвичайно важливими об’єктами, оскільки у них зберігаються документи та прикладні програми. Над файлами та папками можна виконувати такі операції як створення, переіменування, копіювання, переміщення, знищення, відновлення. Знищенні файли та папки переміщуються (якщо це встановлено ОС) у такий об’єкт як "Корзина". Згодом їх можна відновити. Після очистки корзини відновлення файлів та папок не можливе.

Можна продовжити перелік об’єктів ОС Windows, але вкажемо на те, що одні об’єкти у Windows зустрічаються в єдиному екземплярі ("робочий стіл", "панель задач", "панель управління", "Мой компьютер" і т.п.), а інші у багатьох – файли, папки, диски, діалогові вікна і т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29  Наверх ↑